ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารทั่วไป


# เรื่อง อ่าน
ขออนุญาตน่ะเจ้าค่ะ
 ขอถวายความรู้เรื่องสังขารุเปกขาญาณ ที่ถูกต้องแด่พระมหาประเสริฐ มนฺตเสวี
มีเรื่องอยากถามครับ
การบรรลุธรรมแบบฉับพลัน
"ซุกคิด" ความหมายที่แท้จริงคือสิ่งใด
ขอเชิญรับซีดีธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จะแก้กรรมอย่างไรได้บ้างครับ
กำลังบุญมีมากกว่ากำลังบาปจริงหรือ
ทำไมการกรรมสนองถึงไม่มีเหตุผล
วัดนี้อ่านว่าอย่างไรค่ะ
ปฏิบัติแบบกำหนด ..พอง-ยุบ..ให้เกิดวิปัสสนูปกิเลสได้หรือไม่...ใครมีประสบการณ์บ้างครับ
 แจกหนังสือสวดมนต์ และเชิญร่วมสร้างหนังสือ สวดมนต์ เป็นธรรมทาน
เราจะเอาชนะมารได้อย่างไร
มรรค ๘ กับ ไตรสิกขา
ธรรมะที่เกี่ยวกับความประมาท
สมณะผู้ทรงปัญญาแต่เหตุไฉนจึงได้อ่อนแอต่อ"ความรัก"
ขอความกระจ่าง
อยากได้เจ้าภาพสร้างพระประธาน
หลักปฏิบัติและหลักธรรมธรรม กับ การเล่นพนันฟุตบอลยูโร
ฆราวาสธรรม6 ความใส่ใจ 6อย่าง
ภาวนาตอนเรียน ผิดศีลไหม
ทำไม่พระพุทธเจ้า...ไม่ให้เชื่อพระไตรปิฎก
วิญญาณัญจายตนะ ?
การได้เป็นใหญ่เป็นโตต้องแลกกับการผิดศีลธรรม
การท่อง นโม กับคาถาชินบัญชร
ข้อเสียของความเชื่อเรื่องมีจิตหรือวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรับผลกรรม
อยากทราบวัดที่ยังไม่มีพระไตรปิฎก
บทเรียนท้าวเทวฑัต บิดเบือน ออกกฎหมู่ ผิดแปลกจากพระธรรมคำสอน
ถ้าผู้มีวิชชาโหราศาสตร์ แนะนำคุณเพื่อดวงจะดีขึ้นแต่แท้จริงแล้วเป็นแผน
การ์ตูน มิลินทปัญหา
เมื่อความรักต้องจบลง
สงสัยเกี่ยวกับการใช้พุทธศาสนาที่ถูกต้อง
โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล
เกิดมาไม่บวชใจ จะได้อะไรในการเกิด
กายทิพย์ คืออะไร มีจริงหรือไม่
เงินทำบุญงานบวช นำไปเช่าพระประทาน จะบาปไหมครับ
อยากทำงานในบริษัทที่ให้พนักงานลาไปปฏิบัติธรรมได้ โดยไม่นับเป็นวันลา
ภาพเตือนวันนี้วันพระ
ขอความกรุณาด้วยค่ะ
ภัยของศาสนาจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย