คอร์สปฏิบัติธรรม

ระบบการจองคอร์สปฏิบัติธรรม โดย ธรรมะไทย (การปฏิบัติธรรม แนะนำการปฏิบัติธรรม ธรรมบรรยายเรื่องการปฏิบัติธรรม เทศนาจากหลวงพ่อ ขั้นตอนการปฏิบัติธรรม อานาปานสติ)• ปรมัตถภาวนา
• 2 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
• เเค่รู้
• 1 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67

• วิปัสสนากรรมฐาน
• 1 เม.ย.67 - 8 เม.ย.67
• เกมภาวนา เกมชีวิต 2
• 23 มี.ค.67 - 24 มี.ค.67

• กลับมารู้สึกตัว
• 15 มี.ค.67 - 17 มี.ค.67
• วิปัสสนาพระสงฆ์
• 14 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67
• วิปัสสนากรรมฐาน
• 12 มี.ค. 67 - 18 มี.ค.67

• ดับตัวตนค้นธรรม
• 5 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67

• ปฏิจจสมุปบาท
• 15 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67

• จิตตภาวนา
• 2 กพ. 67 - 4 กพ. 67
• ปฏิจจสมุปบาท
• 25 มค. 67 - 29 มค. 67

• กลับมารู้สึกตัว
• 23 มค. 67 - 31 มค. 67
• วิปัสสนากรรมฐาน
• 24 มค. 67 - 28 มค. 67
• วิปัสสนากรรมฐาน
• 20 มค. 67 - 29 มค. 67


2 3 4 5 »


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย