ข้อผิดพลาดหมายเลข ๔๐๔ : ไม่พบเว็บเพจที่ท่านต้องการ ครับ !


  
 

แต่การค้นหาด้วยข้อความแบบนี้ มันก็มีข้อจำกัดที่ว่า เราต้องเรียบเรียง สิ่งที่เราต้องการหาออกมาเป็นข้อความ ซึ่งในหลายๆเหตุการณ์ เราทำแบบนั้นไม่ได้ เช่น