ธรรมะในสวน แจ้งข่าวบอกบุญ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ สวนลุมพินี 7:00 น. โดยประมาณ

มาฟังธรรมะ กัน เยอะนะคะ จะได้ สะสมบุญ กันค่ะ

'การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง'

 
++ ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังธรรมร่วมกัน... ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ++

เนื่องด้วย กิจกรรมธรรมะในสวน ยังขาดแคลนบุคคลากรในการช่วยงาน จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ในระแวกสวนลุมพินี และบริเวณใกล้เคียงหรือท่านที่ต้องการช่วยเหลือกิจกรรมนี้ ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี สมัครเป็น "จิตอาสา" กับโครงการ

ติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ โครงการธรรมะในสวน 02 645 0300

  ความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย