สื่อการสอน พระพุทธศาสนา

 mwuser    

สวัสดีครับ

ผมไปเจอใน http://www.cdthamma.com/titles/cd151_200/cd196.htm
ดีใจว่า มีทำสื่อแบบนี้กันอยู่ ถ้าผมยังเป็นพระอยู่
ผมก็คงทำสื่อชุดนี้ไปแล้ว .....

มีพระรูปหนึ่งภาคเหนือ สังกัด มจร.
ต้องการสื่อการสอน เป็นภาพเสียง ในรูป CD

ตามรายการ CD ที่ท่านประกาศไว้ดังกล่าว แบบนี้นะครับ
ที่อยากได้ และต้องการทั้งหมดที่มี
รวมไปถึงชุดเรียนบาลีด้วย (ถ้ามี)
ไม่ทราบว่า จะขอซื้อได้ที่ไหนครับ

ขอบคุณยิ่งครับ
ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์

ภิกษุทั้งหลาย กิจอันใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้ว
จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลาย ฯ
ภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ทั้งหลาย นั่นเรือนว่างทั้งหลาย ฯ
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเพียรเผากิเลส อย่าได้ประมาทฯ พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้
ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย
นี่แลเป็นพระวาจาเครื่องพร่ำสอน พวกเธอทั้งหลายของเรา
ด้วยประการฉะนี้ ฯ

สาธุกับหลวงพี่...ที่บวขรักษาพระศาสนาด้วยจ้า....


ขอขอบคุณมาก ๆ ที่ส่งขอมูล www มาให้ผม


 3,641 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย