ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารทั่วไป


# เรื่อง อ่าน
พระไตรปิฎกแก่นธรรม-ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ขอเชิญร่วมกันทำบุญ
ขอเชิญร่วมตักบาตรพระกรรมฐาน จำนวน 10 รูป ในวัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00 น. ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญร่วมสร้างโบสถ์ ณ วัดคลองช้าง พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมสร้างวิหารกลางน้ำที่ประดิษฐานพระอุปคุต
สังฆทานที่ถูกต้อง มีเนื้อหาที่มากกว่าที่เคยรู้
 พระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อชำระกิเลส
ขอเชิญร่วมสร้างพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้าฐานชินราชองค์แรกของพิษณุโลกและประเทศ
 วิปัสสนา...ภาวนาสู่ความพ้นทุกข์
กรรมแรง เพราะแทงปู
เรื่องราวของพระเจ้าพาราณสี,,และม้าปัณฑวะ
กรรมของเทพ พรหม พระอรหันต์ และพระพุทธเจ้า
ทำใจ...เป็นธรรม
ต่อสู้ความกลัว : หลวงปู่ชา สุภัทโท
ตายเสียก่อนตาย
กิเลสกามวัตถุกามหนามตรงๆ
 กิริยาเป็นตามนิสัยวาสนา
ปลดหนี้บรรเทากรรม
 รองเท้าพระ ถูกต้องตามหลักพระวินัย
สร้างห้องน้ำ
มองแต่แง่ดีเถิด
ธรรมะเร่งด่วน ยุคภัยพิบัติ รวดเร็ว สั้น กระชับ ลัดตรงสู่นิพพาน
ข้อสงสัยในเรื่องสังฆทาน
สุขกาย สุขใจ พระอาจารย์มิตซูโอะ
ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูป ที่ยังไม่แล้วเสร็จ วัดพระเจ้าแสนแส้
ขอเชิญร่วมนมัสการและรับฟังพระธรรมเทศนาหลวงปู่วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวัน พฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญร่วมตักบาตรพระกรรมฐาน จำนวน 10 รูป ในวัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 08.00 น. ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
เอาการ์ตูน ธรรมมะ มาฝากจ้า
 ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้ทำมหากุศล บูรณะลุมพินีวัน
คลิปธรรม ที่ซึ่งกินใจ ชาวพุทธควรได้ดู ได้ ชม
ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าบางแสม โดยหลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล ในวันที่ 1-2 มิ.ย.
ข้อคิดเสริมปัญญา กับพระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ
รายงานผล การไถ่ชีวิตโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๕๕ (ปีที่ ๒๑)
 ขอเชิญร่วมสร้างรูปปั้น หลวงปู่สด จันทสโร ใหญ่ที่สุด หน้าตัก 40 เมตร สูง 60 เมตร
งานประชาสัมพันธ์ พิมพ์เอกสาร ออนไลน์ ทำงานผ่านเน็ต รายได้ดี
 อบรม เตรียมตัวตายอย่างมีสติ...ในวิถีพุทธทิเบต
 วิสาขโพธิจิตภาวนา(VISAKHAPUJA BODHICITTA MEDITATION)
เรื่อง: รอยบุญรอยบาป (ปาณาติบาต )
ธรรมะมีค่ามากกว่ามรดก 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
]หางานพิเศษทำ งานพิมพ์เอกสาร งาน IT ออนไลน์ทำงานผ่านเน็ตจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย