ขุมทรัพย์ทั้ง ๔

     

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องขุมทรัพย์ทั้ง ๔ ของมหาบุรุษ หน่อยครับ
เห็นเวทนาในเวทนา
เห็นกายในกาย
เห็นจิตในจิต
เห็นธรรมในธรรม


 4,107 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย