ขุมทรัพย์ทั้ง ๔

    

ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องขุมทรัพย์ทั้ง ๔ ของมหาบุรุษ หน่อยครับ
เห็นเวทนาในเวทนา
เห็นกายในกาย
เห็นจิตในจิต
เห็นธรรมในธรรม


 เปิดอ่านหน้านี้  2888 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย