ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารทั่วไป


# เรื่อง อ่าน
คำสอนพุทธกับที่ถูกบันทึกในพระไตรปิฏก
 ปฏิบัติธรรม 10-13 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
ทำบุญเผื่อคนอื่นได้มั้ยคะ
การติดกัณฑ์เทศน์คือการถวายเงินพระหรือครับ
ประกาศห้ามฆ่า
ถ้าชีวิตนี้สมหวังไปทุกสิ่งทุกอย่างจะมีทุกข์ไหม
 ปฏิบัติธรรม 27-29 พฤษภาคม 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
คนที่ถูกห้ามบวชเป็นพระภิกษุ
สมัยพุทธกาลคนมีครอบครัวที่อยากบวช
เชิญปฏิบัติธรรม
คำขยายความของ "ลัทธิกรรมเก่า"
ผู้ให้ชีวิต ย่อมได้ชีวิตตอบแทน
 ปฏิบัติธรรม วิสาขบูชา 13-17 พฤษภาคม 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
 ชวนตักบาตรหนังสือดี ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๔
สัญญา กับ ปัญญา
ขอกราบนมัสการพระคุณท่านและท่าสมาชิก เพื่อขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรเรียนออนไลน์ ม.รังสิต
 รอยบุญรอยบาป (ปาณาติบาต)
เชิญอ่านสรุปธรรมะบรรยายพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ เรื่อง น้อมสู่ใจ ประกอบตัวอย่างจริงที่ทำให้คนน้ำตาซึมมามาก
ผู้ถูกนินทาพึงมีเหตุผล"
ศีล5 กับการเพาะปลูกพืชผัก
ขอเชิญฟัง“ขจัดทุกข์ สร้างสุข”พระอ.ชยสาโร 8พค.13-16.30น.
ปัญญาเกิดตอนไหน
ใครอยากซื้อพระไตรปิฎกบ้าง ? ลดราคาพิเศษ 10 %
เส้นทางสายเอก ของการปฏิบัติธรรม
หลวงพ่อชา สุภัทโท ยอมอดเพื่อให้ชีวิตสัตว์
จิตของพระอริยบุคคลและจิตของปุถุชนต่างกันอย่างไร
การบำเพ็ญทาน 10 ประการ
 แจกซีดีธรรมโลกุตระ วัดเจริญธรรม ถ้ำภูตอง จ.ลพบุรี (ฟรี ให้ธรรมะเป็นทาน) จัดส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์คับ
โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (เขตภาคเหนือ) : แจกเหรียญทำน้ำมนต์รุ่น4สมเด็จองค์ปฐม
เชิญฟังพระอ.ไพศาล วิสาโล "การกำจัดความโกรธ" 17.30-20.30น 18เมษ54
 แจกซีดีธรรมโลกุตระ วัดเจริญธรรม ถ้ำภูตอง จ.ลพบุรี (ฟรี ให้ธรรมะเป็นทาน) จัดส่งให้ฟรีทางไปรษณีย์คับ
 ขันติ โสรัจจะ
ทุกข์ใจเพราะจินตนาการ
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ขอเชิญเรียนพระอภิธรรม เป็นภาษาอังกฤษ
 สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ
24-4-54 @ 13-16.00 น. ยุวพุทธฯบางแค ขอเชิญฟังบรรยายธรรม "สุขในทุกข์"
ปลูกพืชผัก เพาะเห็ด ผิดศิล5 ไหมครับ
ความรู้สึกนึกคิดเป็นนานาจิตตัง
 เชิญชวนร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การศึกษาให้น้องๆ ที่สามจังหวัดชายแดนใต้
ผมเลิกกินเนื้อสัตว์เพราะคลิปนี้ครับจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย