ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารทั่วไป


# เรื่อง อ่าน
การท่อง นโม กับคาถาชินบัญชร
ข้อเสียของความเชื่อเรื่องมีจิตหรือวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเพื่อรับผลกรรม
อยากทราบวัดที่ยังไม่มีพระไตรปิฎก
บทเรียนท้าวเทวฑัต บิดเบือน ออกกฎหมู่ ผิดแปลกจากพระธรรมคำสอน
ถ้าผู้มีวิชชาโหราศาสตร์ แนะนำคุณเพื่อดวงจะดีขึ้นแต่แท้จริงแล้วเป็นแผน
การ์ตูน มิลินทปัญหา
เมื่อความรักต้องจบลง
สงสัยเกี่ยวกับการใช้พุทธศาสนาที่ถูกต้อง
โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล
เกิดมาไม่บวชใจ จะได้อะไรในการเกิด
กายทิพย์ คืออะไร มีจริงหรือไม่
เงินทำบุญงานบวช นำไปเช่าพระประทาน จะบาปไหมครับ
อยากทำงานในบริษัทที่ให้พนักงานลาไปปฏิบัติธรรมได้ โดยไม่นับเป็นวันลา
ภาพเตือนวันนี้วันพระ
ขอความกรุณาด้วยค่ะ
ภัยของศาสนา
คุณคิดอย่างไรที่พระไป สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
อยากได้คำอธิบาย ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ความฝันเดิมๆที่ปรากฎซ้ำๆในยามหลับ....เพราะเหตุใดงั้นหรือ ????
การนำดอกไม้มาเวียนบูชาเหมาะสมหรือไม่
ขอความอนุเคราะห์จากคุณ 123... ด้วยครับ
การทำสมาธิ โดยใช้ไฟ (เตโชกสิณ)
นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าวูบหรือดิ่งลงสู่เหวลึก
เรื่องบทสวด เจ็ดตำนาน
บรรทัดฐาน การปฏิบัติ สมาธิ 2
บรรทัดฐาน การปฏิบัติ สมาธิ 1
พลังจิต อภิญญา
ศาสนา ช่วยอะไรได้บ้างฯ
ทำไมเกิดความง่วงระหว่างทำสมาธิ
มีใครพอทราบเว็บ พระไตรปิฎกที่เป็นภาษาอังกฤษบ้างไหมครับ
เชิญร่วมสวดคาถา ป้องกันภัย ควรสวดพร้อมเข้าใจความหมายของบทสวด สวดไปเรื่อยๆ ลองอ่านอานิสงส์ของบทสวดดูจ
ทุกข์เกิดที่ไหน
 การเข้าถึงธรรม แล้วควรวางตัว อย่างไร
ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
ขอเบอร์โทรศัพท์พระที่ตอบปัญหา
 คาถาพระอรหันต์
 อะไรที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์ขออย่าเสียเวลา
 เราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร?
พระกัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบลำดับ
รับวันล้ออายุ มาฟังธรรมะดีกว่า [MP3 ท่านพุทธทาส 200GB]จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย