มนุษย์ศาสตร์ประกาศธรรม

     

หลักธรรมจากหนังสือ หลักมนุษย์
อาจารย์ นภาจรี สอนว่า "กรรม คือ การกระทำ" โดยแบ่งเป็น
มโนกรรม คือ ความคิด
วจีกรรม คือ การพูด
กายกรรม คือ การกระทำ ลงมือทำ

ดังนั้น ศิษย์จงระวังความคิดเพราะความคิด ก่อให้เกิดการกระทำ
ศิษย์จงระวังการกระทำ เพราะการกระทำ ก่อให้เกิดนิสัย
ศิษย์จงระวังนิสัย เพราะนิสัย ก่อให้เกิดบุคลิก
ศิษย์จงระวังบุคลิก เพราะบุคลิกจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรม
จากข้อความข้างต้นสอนให้รู้ว่าคนเรา

ควรพิจารณาความคิด การพูด และการกระทำของมนุษย์

สิ่งเหล่านี้มีผลต่อเนื่องกัน

ก่อนจะพูด จะต้องมีการคิดก่อน การคิดต้องมีการไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ทั้งสองอย่างรวม

กันจะปรากฎอยู่ในรูปแบบของการแสดงออก ในที่นี้คือนิสัย ที่จะติดตัวไปตลอด

สำหรับหลักธรรมข้างต้นถือเป็นหลักธรรมที่ดีที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้

อย่างเหมาะสม


เห็นด้วยกับเหตุผลแรกครับ
คนเราควรคิดก่อนพูดเสมอ การคิดพิจารณาจะกระทำการสิ่งใดย่อมส่งผลดีต่อสิ่งที่กับการกระทำนั้นเสมอ
.. สาธุ ..


เป็นข้อคิดที่ดีมากค่ะ

อยากให้นำมาลงให้อ่านเรื่อยๆจังค่ะ


 3,864 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย