--รบกวนถามเรื่องการลาสึกในเดือนที่เข้าพรรษาแล้วครับ---

     

ไม่ทราบว่ากระผมจะบวชก่อนเข้าพรรณษาแล้วจะสามารถสึกก่อนออกพรรณษาได้หรือปล่าวครับ มรผลอย่างไรหรือปล่าว ฟังๆมาเขาบอกว่าเปนคนดิบ คืออะรัยครับ รบกวนด้วยครับ   




ถ้าจะกล่าวตามจารีต วัฒนธรรมประเพณี ไม่มีใครเขามีความคิดแบบคุณดอกขอรับ ถ้าจะบวชแบบบวช 7 วัน 15 วัน เขานิยมบวชกันในฤดูกาลที่ไม่ใช่ฤดูกาล เข้าพรรษา
เพราะถ้าบวชตอนก่อนเข้าพรรษา จนถึงเข้าพรรษาแล้ว เขาจะไม่ลาสิกขาก่อนออกพรรษา อย่างเด็ดขาด เพราะเขาถือกันว่า ถ้าสึกกลางพรรษา จะมีแต่โชคร้าย อีกทั้ง ยังแสดงให้เห็นถึงสภาพสภาวะจิตใจที่ไม่มีความอดทน ฯลฯ
ดังนั้นถ้าจะบวชไม่นาน ก็ควรหลีกเลี่ยง จะยืดเวลาการบวชหลังออกพรรษา ก็ได้ เพราะกลางพรรษา เขาก็ไม่นิยมบวชกัน
ยกเว้นบวชหน้าศพ


• หลักวินิจฉัยศีลข้อที่ ๒

• คนว่ากูดีก็มี คนว่ากูไม่ดี ก็มี

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• "สมุทัยเกิดจากใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย