พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
   
Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
 
+
สติ(ตัวจริง) ความอัศจรรย์ ที่เราไม่เคยรู้จัก
วีดีโอในหมวดนี้

+
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

รับสมัครบัณฑิตอาสา สอนโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เชิญปฏิบัติธรรมตามทางสายกลาง อริยสัจ 4 ทุกต้นเดือน

รับสมัครบัณฑิตอาสา สอนโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในชนบท

+
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
พระธรรมโกศาจารย์พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
หลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน

+
บ้านแสนสุขบ้านแสนสุข โดย ชินกร ไกรลาศ
เพลงธรรมอนาลโยเพลงธรรมอนาลโย
รวมบทเพลงรวมบทเพลง "พระคุณแม่"
เพลงกล่อมลูกชาวสยามเพลงกล่อมลูกชาวสยาม
+
พิจารณาวัฏสงสาร แล้วพากันหลุดพ้นกัน
 chai-aroon (37/0)
เงินมาก ทรัพย์มาก เป็นสมการความสุขหรือ?
 chai-aroon (50/0)
~ปฏิจจสมุบปบาท~
 Asok_naam (60/2)
ธรรมสอนใจ ให้ไว้ในวันพระ
 chai-aroon (89/2)
ความหลง เกิดจากกรรม และอวิชชา
 chai-aroon (84/0)
รู้กาย รู้ใจ ในทุกอริยาบถ
 chai-aroon (99/0)
5 องค์ธรรมที่ผู้ปฏิบัติควรมี
 chai-aroon (119/0)

+
รับบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รับเจ้าภาพ มุงหลังคา ((ห้องกรรมฐาน)) 6 กองทุน สุดท้าย
 ตะวันธรรม (40/20)
หางาน งานพาร์ทไทม์ รับงานพิมพ์ตอนเย็น
 parttime2h (23/0)
รายได้ดี งานพิเศษ จ่ายรายวัน สามารถงานทำที่บ้านได้
 ekk99 (32/0)
รับบุญเจ้าภาพ ถวายโต๊ะหมู่บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ (43/0)
ขอเชิญร่วมภาวนาต้อนรับปีใหม่แบบทิเบต
 1000stars (83/0)
แบ่งเวลา แค่ 15-20 นาที หารายได้เสริม
 teay1985 (83/0)
งานพาร์ทไทม์ ตอนเย็นหลังเลิกงาน รับทุกอาชีพจำนวนมาก (รับรายได้รายวัน)
 sirima (170/0)

Jarit 6
+
ประเพณีล้านนาโบราณพิธีตักบาตรพระอุปคุต วัดตึก จ. นนทบุรี
มาแล้วจร้า เปิดโลกความโดดเด่นที่เหนือกว่าของ Internship in Australia
กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ
แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ
พระอรหันห์ตอบแทนคุณ
+
เจริญพร ขอเชิญร่วมสร้างพระใหญ่หน้าตัก ๑๐ เมตร สูงรวม ๑๙ เมตร
ด่วน บุญปีใหม่ ปรับปรุงห้องปฏิบัติธรรมในป่าสำหรับผู้ปฏิบัติเข้มข้น
ภาพตักบาตรพิษณุโลก พระ 3,000 รูป
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คำสอนหลวงพ่อ
   
+
"สวากขาตธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"จิตผู้ฟังธรรม ย่อมผ่องใส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"สัจจะ คือความจริง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
"เกิดจากใจตัวเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"ปกครองตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
+
"กรรม เหมือนยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ )
"ความซับซ้อนของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
"กรรมเป็นเหตุ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
ลูกผู้ชายไม่รักดี
ผลของกรรมทำแท้ง!!!
+
"พ่อแม่ทำบาปอกุศล บุตรธิดารับเคราะห์แทนจริงหรือ"
แบ่งเวลา 20 นาที หารายได้เสริม
"เบื้องแรกของการปฏิบัติ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
"เมตตากรุณา ธรรมที่เคียงคู่กัน"
"ศีล เป็นฐานของการภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย