วัดประจำรัชกาล


  แสดงความคิดเห็น• ((พักกาย-พักใจ)) สมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรม (ตามเเบบสติปัฏฐาน ๔) ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐาน "สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา" ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

• ศูนย์พุทธจักรประทีปโลก - สถาบันค้นคว้ากฎแห่งกรรมสากล

• บรรพชาสามเณรแบบเน้นปฏิบัติธรรม

• "ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมสินธุ์ โตดี วงศ์ภักดีวีรกุล จ.อยุธยา 18 - 21 ม.ค. 61"

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย