ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารทั่วไป


# เรื่อง อ่าน
 ความสุขจากการได้อ่านหนังสือธรรมะ
แนะนำเว็บธรรมะ ครับ
เชิญอ่าน “เราจะสามารถปรับสติปัฏฐานที่เราฝึกแล้ว ไปใช้ได้อย่างไร” พระสว่าง ติกขวีโร
ธรรมของ osho
ขอถามผู้รู้ค่ะ
"ความว่าง ๓ ระดับ" โดยหลวงพ่อเอี้ยน สอนแนวพระอ.พุทธทาส จิตว่างและการภาวนา ละเอียด&เข้า
"แนวทางพ้นทุกข์" โดยพระครูเกษมธรรมทัต สั้นๆแต่ดีมากๆ
ทำหมันสัตว์ บาปไหมหนอ!!!??
บริจากหนังสือธรรมะ สำหรับเยาวชน
Facebook ของวัดพระบาทน้ำพุ
ถามการเจริญวิปัสสนา
ไฟไม่มีเชื้อแล้ว ไฟย่อมดับไป ถามว่าไฟนั้นหายไปไหน?
สงสัยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพุทธ
รบกวานทำแบบสอบถาม เรื่องการเข้าหาธรรมะของวัยรุ่นในปุจจุบันหน่อยค่ะ เป็นวัยรุ่นทำจะดีมากค่ะ
รบกวนเพื่อนสมาชิกหน่อยค่ะ
รบกวนช่วยทำแบบสอบถามหน่อยค่ะ
 ถ้าลงการเมือง เพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างจริงใจโดยไม่รับเงินเดือน บาปไหมถ้าต้องตามน้ำ ตามเค้า
เชิญฟังธรรมะบันเทิง พระอ.พรหมวังโส-ชวนม่วนชื่น (ศิษย์ลพ.ชา สุภัทโท) เสาร์ 10 กค 53 18-21 น.ที่สวนเบญ
 โหลดธรรมไปฟังกัน
 ขอเชิญฟังธรรมบรรยายอริยะสัจจ์๔ วันอาทิตย์ 18 กค. ณ สวนเวฬุวัน พุทธมณฑลสาย๔ เจ้าค่ะ
อาเศียรพาทมหาราชสดุดี
วัดบึงลัฏฐิวัน วัดสาขาที่20 วัดหนองป่าพง
 เปิดของที่คว่ำ หงายของที่ปิด (Easydhamma)
แนะนำแนวทางการปฏิบัติสู่ความหลุดพ้น
ออกจากภพนี้ไปสู่บุรีคือนิพพานอันอุดม ...อสังขตสถาน (พระไตรปิฏก)
สัมมา.. ชอบ โดยชอบ
*กรรมลิขิต ชีวิตปัจจุบัน มองอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ* * * *
บอกบุญครับ
ขอแจกฟรี "กฎแห่งกรรม"วรรณกรรมที่หาฟังยาก..
เชิญร่วมมหากุศลทอดผ้าป่าซื้อเครื่องล้างไต มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม เพื่อคนยากไร้
สอบถามเรื่อง มหาวิหาร ๑๘ ตำบล ในกรุงราชคฤห์ ครับ
ใครรู้ข้อมูลวัดป่าในภาคอีสานบ้าง บอกหน่อยครับ
เชิญฟัง พระอ.มิตซูโอะ คเวสโก เรื่อง ค้นหาตัวตนบนเส้นทาง 13-6-53 13.30-15.00น.
วิธีกำจัดความเครียด ความกลัว ความกังวล แบบไร้สาเหตุทำอย่างไรดี
 มงคลที่ ๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส
ถ้านิพพานเป็นอนัตตา (ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน) เราจะเข้านิพพานไปทำไม?
อัตตา กับ อนัตตา
นิทาน ^^^^^^^^^
สมัครรับ SMS ธรรมะส่งให้ทุกเช้า ฟรี ครับ (AIS)
ถามผู้รู้ครับจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย