ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารทั่วไป


# เรื่อง อ่าน
 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอบปัญหาธรรม (ธรรมปฏิบัติ)
เข้าใจกรรม ชีวิตเป็นสุข
 อดีตชาติชาตินี้ชาติหน้า
 วัดสระเกศฯจัดงานเฉลิมฉลอง “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ครั้งยิ่งใหญ่ในวันมาฆบูชานี้
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือประวัติหลวงพ่อสนธิ์เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา กรุงเทพ ตามกำลังศรัทธา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญ
อยากเรียนดี ทำงานเด่น ขอเชิญฟังธรรมที่ยุวพุทธฯ (บางแค)อา26 กพ.55 13. - 16.00 โดยพระดุษฎี เมธังกุโร เรื่อง "ฝึกสมาธิลัด ขจัดสมาธิสั้น"
 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนสอนพระบวชใหม่
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรชาวเขาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุ
 วัดเลียบ บ้านโพนเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิญอบรมกรรมฐาน
 เชิญร่วมสร้างหนังสือธรรมะ แจกเป็นธรรมทาน ได้บุญกุศลมากมาย
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระศานติตารามหาสถูป มูลนิธิพันดารา
 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ภาวนาบนวิถีซกเช็น "ศานติแห่งชีวิต" ระดับ 1 ตอน ความเบิกบานของจิต
มงคลสูตร : Mangala sutta
 ประชาสัมพันธ์ "โรงหล่อพระ พรพระโพธิสัตว์"
 ปฎิมากรมมพุธศิลป์ปั้นสดๆ
 อบรมธรรมะในกิจกรรมสารธรมสัญจร โดยพระวิทยากรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ไอศครีมพีนัทบริการรับเลี้ยงไอศครีมที่ถูกกฎพระสงฆ์ค่ะล่าสุดได้ร่วมจัดเลี้ยงในงานพระธุดงค์ธรรมชัย________________________________________
โครงการทำบุญต้นไม้ฟื้นฟูพุทธมณฑล
 มาฆปูรมีศรีปราจีน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒๖ (๒๙ ก.พ- ๘ มี.ค ๒๕๕๕)
 สุขใจด้วยธรรมะ สุขกายด้วยน้ำผลไม้อินทรา
ขอเชิญร่วมงานหล่อพระพุทธสุนันทปรมาภิมงคล ณ อาคารปฏิบัติธรรมพระอาจารย์มิตซูโอะ กรุงเทพฯ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างลานปฎิบัติธรรมพระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ (ปางลีลา)
โปรแกรมสมาธิบำบัด ฝึกได้ด้วยตนเอง
 พระไตรปิฎกภาษาไทย พุทธศักราช 2549 ฉบับเฉลิมพระเกียรติ-โดยมหาเถรสมาคมเผยแพร่
 พระธุดงค์ธรรมชัย ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ 22 ม.ค.55
 ถวายสังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ 21 ม.ค.55
รายงานความคืบหน้าในการฟื้นฟูพุทธมณฑลจาก Voice TV
โอกาสทองของสาธุชนมาถึงแล้วที่จะได้พบพระสุปะฏิปันโน ซึ่งมิใช่จะพบเห็นได้โดยง่าย
 ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ ตอนการแบ่งพระสรีระพระพุทธเจ้า
ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ ตอนอปริหานิยธรรม
พุทธศาสตร์...ศาสตร์แห่งความสุข
 "ตามรอยธุดงค์ธรรมชัย ไป จ.นครปฐม"
หนังสือดี ได้ทั้งความรู้ ได้เข้าใจเรื่องธรรมะ ได้ทั้งบุญกุศล
หลักธรรม เหตุแห่งทุกข์ ข้อที่หนึ่ง
 ขอเชิญร่วมธรรมจาริก แสวงบุญ(ครั้งที่ ๒) ณ ดินแดนบุญถิ่นล้านนา ทางภาคเหนือ เพิ่มศิริมงคลรับปีมังกฏ
 ดาวน์โหลด E-Book เรื่อง "ลุงยุทธสะดุดคิด" *ใหม่ล่าสุด* โดย อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง
  สงกรานต์งานบุญ พระพุทธศาสนา ปิดทองผูกสีมา วัดสุนทรประดิษฐ์ (หลวงปู่แขก)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย