ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารทั่วไป


# เรื่อง อ่าน
 การให้ คือ ความสุข(พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)
 ขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะ 90 ปี หลวงปู่แตงอ่อน กัลยาณธัมโม (สกลนคร) 12-13 ส.ค.55
@ธรรมะ+เวลา+หน้าที่?
 ติลักขณาทิคาถา
 การปฏิบัติธรรม คือ การเข้ามาดูที่ตนและเข้ามาอยู่กับตน
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 สติ...เป็นธรรมเอก (พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก)
 ธรรมะ...เน้นสติ
 คอร์สสัมผัสแห่งการตื่นรู้ ณ สวนโมกข์นานาชาติ ไชยา ๑๑-๑๘ กันยายน ๒๕๕๕
เห็นกรงจักรเป็นดอกบัว
 "เข้าพรรษาอย่างไร...ใจถึงธรรม" ธรรมบรรยาย โดย พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ช่อง 3
ขอเชิญร่วมนมัสการและรับฟังพระธรรมเทศนา หลวงปู่เจริญ ราหุโล วัดป่าพระธาตุเขาน้อย อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ในวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 15.30-18.00 น. ณ ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ธรรมะ...ถึงใจ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 อปัณณกปฏิปทา3 ...บทธรรมแห่งความสุขใจ (พระอาจารย์มิตซูโอะ)
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สวนโมกข์ กรุงเทพ
ตกนรกทั้งเป็น [กรรมของการฆ่าบุพการี]
ท่านอาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม - มรรคคานุคา - ผู้เดินตามมรรค
ทำแท้งสื่อแรงกรรม
พระไตรปิฎกแก่นธรรม-ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 ขอเชิญร่วมกันทำบุญ
ขอเชิญร่วมตักบาตรพระกรรมฐาน จำนวน 10 รูป ในวัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00 น. ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญร่วมสร้างโบสถ์ ณ วัดคลองช้าง พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมสร้างวิหารกลางน้ำที่ประดิษฐานพระอุปคุต
สังฆทานที่ถูกต้อง มีเนื้อหาที่มากกว่าที่เคยรู้
 พระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อชำระกิเลส
ขอเชิญร่วมสร้างพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้าฐานชินราชองค์แรกของพิษณุโลกและประเทศ
 วิปัสสนา...ภาวนาสู่ความพ้นทุกข์
กรรมแรง เพราะแทงปู
เรื่องราวของพระเจ้าพาราณสี,,และม้าปัณฑวะ
กรรมของเทพ พรหม พระอรหันต์ และพระพุทธเจ้า
ทำใจ...เป็นธรรม
ต่อสู้ความกลัว : หลวงปู่ชา สุภัทโท
ตายเสียก่อนตาย
กิเลสกามวัตถุกามหนามตรงๆ
 กิริยาเป็นตามนิสัยวาสนา
ปลดหนี้บรรเทากรรม
 รองเท้าพระ ถูกต้องตามหลักพระวินัย
สร้างห้องน้ำ
มองแต่แง่ดีเถิด
ธรรมะเร่งด่วน ยุคภัยพิบัติ รวดเร็ว สั้น กระชับ ลัดตรงสู่นิพพานจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย