พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
หน้าแรก ปริวาสกรรม หน้า ๑
>ปริวาสกรรม

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ปริวาส :

การอยู่ชดใช้ เรียกสามัญว่าอยู่กรรม, เป็นชื่อวุฏฐานวิธี (ระเบียบปฏิบัติสำหรับออกจากครุกาบัติ) อย่างหนึ่ง ซึ่งภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ จะต้องประพฤติเป็นการลงโทษตนเองชดใช้ให้ครบเท่าจำนวนวันที่ปิดอาบัติ ก่อนที่จะประพฤติมานัตอันเป็นขั้นตอนปกติของการออกจากอาบัติต่อไป, ระหว่างอยู่ปริวาส ต้องประพฤติวัตรต่างๆ เช่น งดใช้สิทธิบางอย่าง ลดฐานะของตนและประจานตัวเป็นต้น ;

ปริวาส มี ๓ อย่าง คือ ปฏิจฉันนปริวาส สโมธานปริวาส และ สุทธันตปริวาส ; มีปริวาสอีกอย่างหนึ่งสำหรับนักบวชนออกศาสนา จะต้องประพฤติก่อนที่จะบวชในพระธรรมวินัย เรียกว่า ติตถิยปริวาส ซึ่งท่านจัดเป็น อปฏิจฉันนปริวาส

-


    รายการงานปริวาสกรรมประจำปีทั่วประเทศ

ลำดับ
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
โทร.
1.
หลังออกพรรษา 2 วัน
วัดหนองพันเท้า (จ.ต.) ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
034-541123
2.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดตะโม่ (จ.ต.) ต.ปลัดแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
055-371496
3.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดบุษยะบรรพต (จ.ต.) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-512377
4.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดราหุล ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
01-4587622
5.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดหนองม่วงบูรพาราม (จ.ต.) ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
080-745-6176
6.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดป่าหลักร้อย (จ.ต.) ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
044-381076
7.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดหนองระเวียง (จ.ต.) ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
044-249124
8.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดดาวโด่งสิตตาราม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
034-752268-9
9.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
01-7648307
10.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดพระบาทมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
039-389086
11.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดโปร่งขนมจีน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
01-3059658
12.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดเนินโพธิ์เจริญ ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
-
13.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดเสาธงทอง ต.บางมัน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
-
14.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดบ่อพลับ ต.เนินกว่าง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
056-297197
15.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25091
037-276084
16.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดหนองสนม ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
038-612513, 01-6502564
17.
หลังออกพรรษา 7 วัน
วัดวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
01-1947903
18.
หลังออกพรรษา 7 วัน
วัดประดู่ลาย ต.คลองแม่ลา อ.เมือง กำแพงเพชร 62000
-
19.
หลังออกพรรษา 8 วัน
วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
01-5584809
20.
หลังออกพรรษา 9 วัน
วัดฟากบึง ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
01-8863278
21.
หลังออกพรรษา 10 วัน
วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66170
01-6047735
22.
หลังออกพรรษา 15 วัน
วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
06-1146215
23.
หลังออกพรรษา 15 วัน
วัดธรรมรังสี ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
032-688864
24.
หลังออกพรรษา 15 วัน
ที่พักสงฆ์ป่าหนองชุม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
01-5798142
25.
หลังสอบธรรม 1 วัน
วัดสิงคาราม (จ.ต.) ต.สลกบาตร อ.ขานุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร 62140
055-771481
26.
หลังสอบธรรม 2 วัน
วัดป่าหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
06-2125518
27.
หลังสอบธรรม 2 วัน
วัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
01-6746454
28.
หลังสอบธรรม 2 วัน
วัดปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
-
29.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดท่าคอย ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76132
032-461556
30.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
039-428027
31.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดชุมแสงวนาราม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
038-293399
32.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
01-5277003
33.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดโคกกระต่ายทอง ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
035-224979
34.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดโพธิ์ทองเจริญ ต.พลับพลาชัย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
-
35.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดป่าอาสภาวาส ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
-
36.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดคลองลาน ต.คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
055-735182
37.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดป่าธรรมสุข ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
-
38.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดพลกรัง ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
-
39.
หลังสอบธรรม 5 วัน
วัดช่องลาภ (จ.ต.) ต.หนองพัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
01-2132831
40.
หลังสอบธรรม 5 วัน
วัดเชิงเขา (จ.ต.) ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
01-9134320
41.
หลังสอบธรรม 7 วัน
วัดกุญชรชาติการาม ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
01-9485775
42.
วันที่ 4 พ.ย.
วัดเครือเขาโค้ง ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
06-2108749
43.
วันที่ 15 พ.ย.
วัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
01-6510668
44.
วันที่ 18 พ.ย.
วัดสระพังทอง ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณุนคร จ.นครพนม 48170
-
45.
วันที่ 24 พ.ย.
วัดเพชรจันทรส ต.จันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
056-718205
46.
วันที่ 25 พ.ย.
วัดหนองอีเหลย ต.ในเมือง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
01-4630866
47.
วันที่ 1 ธ.ค. 
สำนักวิปัสสนาดงเย็น ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
035-505808
48.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
042-452027
49.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดโคนอน ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
02-4771404
50.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดป่าสันติธรรมนาเวง ต.ท่าเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
06-2261128
51.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดดาวโด่งสิตตาราม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
034-752268-9
52.
วันที่ 2 ธ.ค. 
วัดบูรพาราม (อารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
043-511374
53.
วันที่ 3 ธ.ค..
วัดศรีเมืองธรรมคุณ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
06-2242938
54.
วันที่ 5 ธ.ค.
วัดปฐมพานิช (จ.ต.) ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
036-471599
55.
วันที่ 5 ธ.ค.
วัดถ้ำยอดทอง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
032-376231
56.
วันที่ 8 ธ.ค.
วัดบางพลีใหญ่ ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-3373455
57.
วันที่ 10 ธ.ค.
วัดห้วยทรายใต้ (จ.ต.) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
032-442090
58.
วันที่ 10 ธ.ค.
สำนักสงฆ์อรุณเจดีย์ ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
01-3741762
59.
วันที่ 10 ธ.ค.
วัดโนนสวรรค์ ต.นาอ้อ อ.นาอ้อ จ.เลย 42100
06-8643835
60.
วันที่ 11 ธ.ค.
วัดหน้าวัว ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.อยุธยา 13150
089-761-7111
081-7777-081
61.
วันที่ 12 ธ.ค.
วัดบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอก จ.ตราด 23120
039-547238
62.
วันที่ 12 ธ.ค.
วัดม่อนฤาษี ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
035-369512
63.
วันที่ 13 ธ.ค.
วัดสระกลอย ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
01-7572728
64.
วันที่ 13 ธ.ค.
วัดป่าพุทธชัยมงคล ต.ในเมือง อ.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น 40110
043-273585
65.
วันที่ 14 ธ.ค.
วัดกลางราชครูธาราม ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
035-631290
66.
วันที่ 14 ธ.ค.
วัดแดนสงบแสงธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 80000
044-214134
67.
วันที่ 14 ธ.ค.
วัดป่าเจริญธรรมกาย ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
043-587042
68.
วันที่ 15 ธ.ค.
วัดโบสถ์ ต.บางกุ้ง อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม 75120
0349761269
69.
วันที่ 15 ธ.ค.
วัดวังหน่อไม้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
06-1634695
70.
วันที่ 16 ธ.ค.
วัดสุธาทิพย์ (จ.อ.) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
-
71.
วันที่ 19 ธ.ค.
วัดพุแค ต.สามแยกพุแค อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
036-369034
72.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดวิสุทธิมรรค ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
024-282225
73.
วันที่ 20 ธ.ค.
สำนักสงฆ์เขานกยูง ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
09-2442214
74.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดบรรพตเขมาราม ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
01-6672372
75.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดหนองแวง ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
01-0757527
76.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดดอนแก้ว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
-
77.
วันที่ 22 ธ.ค.
วัดสาธุชนาราม ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
034-749230
78.
วันที่ 24 ธ.ค.
วัดพระธาตุดอยเวียงฮ้อ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57-170
053-952184
79.
วันที่ 25 ธ.ค.
วัดศรีโอภาส ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
01-9629826
80.
วันที่ 25 ธ.ค.
วัดถ้ำสำเภาทอง ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 
077-554166
81.
วันที่ 28 ธ.ค.
วัดบึงสามกา ต.คลองเก้า อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
02-905992
82.
วันที่ 29 ธ.ค.
วัดใหม่บางคล้า ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
09-5418155
83.
วันที่ 2 ม.ค.
วัดนันทิการาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043-222322
84.
วันที่ 3 ม.ค.
วัดประคำอารามศรี ต.บ้านปราง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
-
85.
วันที่ 4 ม.ค.
วัดป่าตลุมพุก ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
07-2394416
86.
วันที่ 5 ม.ค.
วัดบางแก้ว (จ.ต.) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
038-856382
87.
วันที่ 5 ม.ค.
สำนักสงฆ์มหาราช  ต.จานใหญ่  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีษะเกษ  33110
-
88.
วันที่ 5 ม.ค.
วัดป่าฤกษ์อุดม  ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  37110
09-8442878
89.
วันที่ 5 ม.ค.
วัดป่าชลประทานศรัทธา  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310 
043-441360
90.
วันที่ 6 ม.ค. 
วัดโพรงเข้  ต.เกาะแก้ว  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี  15120
01-5703604
91.
วันที่ 6 ม.ค.
วัดเพลียขวา  ต.ผึ้งหลวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000 
036-221794
92.
วันที่ 7 ม.ค.
วัดเลขธรรมกิตต์ (จ.ต.)  ต.บางอ้อ  อ.บางนา  จ.นครนายก  26110
037-335283
93.
วันที่ 7 ม.ค.
วัดดอนค่า  ต.แม่พลู  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130 
055-457493
94.
วันที่ 8 ม.ค.
วัดพุทธโมกข์  ต.นาแก้ว  อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร  47230

01-8714065

95.
วันที่ 8 ม.ค.
วัดป่าหนองดงสะแนน  ต.เหล่าหลวง  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด  45150
06-1002347
96.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดป่าช้าดอนคณฑา  ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  30120
-
97.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดบึงกระจับ  ต.หนองแหน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
01-8642254
98.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดหัวเขาสมอคล้า (จ.ต.)  ต.วังฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150
-
99.
วันที่ 9 ม.ค. 
วัดมณีไพรสณฑ์  (จ.ต.)  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110
055-531319
100.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดอุดมไพรสณฑ์ (ร.จ.อ.- รับพรรษา 3)  ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด
09-5761461


หน้า 1 2 3 4
หน้าที่ 2 ( 101 - 200 )

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย