พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมนมัสการท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ณ ภูทอก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมนมัสการท่านพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ ณ …

“World Soil Day” สหประชาชาติ กำหนด 5 ธันวาคม ทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่9 และเป็นวันดินโลก(World Soil Day) โดย…

“ไม่มีแสงหรอก หลวงพ่อ” ทำไมจึงต้องทรงตรัสเช่นนี้เพราะมีอะไรเกิดขึ้นที่วัดบ้านไร่ เมืองย่าโม

เป็นที่ทราบกันแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงชื่นชอบการถ่ายรูปเป็น…