ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารทั่วไป


# เรื่อง อ่าน
 Unseen Thailand ที่จังหวัดบึงกาฬ
 เปิดรายชื่อพระเถรานุเถระได้เลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์74รูป
 รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
 รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
 รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง
 วัดร่องขุ่น วัดที่สวยที่สุดในเชียงราย
 พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต
 รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
 ล้ง 1919 (LHONG 1919)
 วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์)
 รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
 รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
 สมเด็จพระสังฆราช ประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี 2562 แนะให้ตั้งปณิธาน "ปิยวาจา" พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
 วัดพระยาทำวรวิหาร
 เที่ยววัดเจ้าอาม
 โครงการบวชเข้าพรรษาเป็นพุทธบูชา ๑ ชาติ ๑ พรรษาบวชบูชาพ่อแม่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
 ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 39 จำนวน 25 นาค เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 25 ท่าน ((บวชเข้าพรรษา 3 เดือน 2562)) สอบถาม 087-007-8607
 ฝากข่าวด้วยคะ พิธีกรรมโบราณ รับตั้งศาล รับตั้งศาลพระภูมิ ตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย
 รับสร้างพระพุทธรูป ตามแบบต่างๆ ถวายวัดหล่อเต็มองค์
 รับสมัครชายไทยใจกล้า สมัครบวชเป็นพระธุดงค์กรรมฐาน (รุ่นที่38) จำนวน 20 ท่าน เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 20 ท่าน ในเทศกาลวันวิสาขบูชา (เน้นปฏิบัติกรรมฐาน 6-9 ชม.ต่อวัน)
 แจกหนังสือสวดมนต์ครับ
 “ศธ. จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63 โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความสำเร็จตามนโนบาย”
 ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 37 จำนวน 20 ท่าน เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์จองบวชพระ 15 ท่าน ((บวชวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562))
 ปริวาสกรรม วันที่ 20-2 9 มกราคม ณ วัดปากคลอง ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.อยุธยา13150โทร0923782223-0852911982
  สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เปิดหลักสูตร “Infographic Presentation ยุค Digital 4.0”
 "วิสาขบูชา วันสันติภาพโลก" (สมเด็จพระญาณสังวร)
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปในถิ่่นธุรกันดารและขาดแคลน
 ขอเชิญจออุปถัมภ์ สร้างกุฏิกรรมฐาน(ปิดวาจา) จำนวน 30 หลัง ถวายพระธุดงค์กรรมฐาน (ติดชื่อเจ้าภาพที่หน้ากุฏิ)
 ร่วมสร้างแนวผนังกั้นดินไสลเนื่องจากน้ำป่าวัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน จ.เชียงราย
 ขอเชิญสาธุชนเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรทายาทธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา
 รบกวนสอบถามคำแปลบาลีครับ
 นิวเดลี-ทัชมาฮาล – ชัยปุระเมืองสีชมพู - บอมเบย์ – เจดีย์ ทองคำ –ถ้ำอะจันต้า – ถ้ำเอลโลร่า
 "สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑"
 ประชาสัมพันหาวัดที่ต้องการ ขาดแคลนพระอัครสาวกเบื่องซ้าย/ขวา ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 25นิ้ว องค์ยืนค่ะ
 แบบสอบถามเรื่องชาตรามือ
 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เปิดอบรมโครงการพุทธสาวกสาวิกา
 "คำสอนของพ่อ ๑"
 "คำสอนของพ่อ"
 "บทสนทนาจอมปราชญ์ เรื่องพุทธภูมิ"จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย