พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
AD
 
+
พระมหาสมปอง "พระคุณแม่" ที่ Enconcept
วีดีโอในหมวดนี้

+
รับสมัครบัณฑิตอาสาโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน จ.ราชบุรี นครปฐม อุทัยธานีและพิษณุโลก

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันวิสาขบูชา 29 พค.-1 มิย 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 22-25 พฤษภาคม 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 15-18 พฤษภาคม 2558 หลังวัดไผ่รื่นรมย์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

+
ท่านพุทธทาสภิกขุท่านพุทธทาสภิกขุ
พระพรหมคุณาภรณ์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระครูเกษมธรรมทัตพระครูเกษมธรรมทัต
หลวงปู่ฝั้นหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

+
เพลงกล่อมลูกชาวสยามเพลงกล่อมลูกชาวสยาม
รวมบทเพลง รวมบทเพลง "พระคุณพ่อ"
อมตะธรรมคีตาอมตะธรรมคีตา ชุด ๑ แว่วเสียงแม่
เพลงประวัติหลวงปู่มั่นเพลงประวัติหลวงปู่มั่น โดย เพลิน พรหมแดน
+
มองดูในตัวตน
 chai-aroon (23/0)
ค้นความจริง
 ตวงธรรมภทฺรกวี (18/0)
ซ้อมปฏิบัติธรรมกันบ้าง
 chai-aroon (36/0)
เว้นวันจากกัน ธรรมยังอยู่
 chai-aroon (46/0)
จนให้เป็นและรวยให้เป็นย่อมสุขได้
 chai-aroon (82/0)
เรื่องของมโน
 chai-aroon (106/0)
เข้าใจในโลกธรรม
 chai-aroon (122/0)

+
งานคีย์ข้อมูล เกษียนอายุ ทำที่บ้าน ใช้คอมพิวเตอร์
 parttime2h (8/0)
รายได้ดี งานพิเศษ จ่ายรายวัน สามารถงานทำที่บ้านได้
 ekk99 (21/0)
ต้องการงานพิเศษ ที่สามารถทำที่บ้านได้
 parttime2h (31/0)
ธัญวลัยถือว่าเป็นหนึ่งในนักเขียนนิยายธัญวลัยที่มีชื่อเสียงอันดับแรกๆ
 ilookpair (29/0)
รับงานทำที่บ้าน จ่ายรายสัปดาห์ งานพาร์ทไทม์ คีย์ข้อมูล งานพิเศษ-รายได้เสริม รายได้ดี
 manny (25/0)
หา งานเสริมกรุงเทพฯ ใช้เน็ตเป็นประจำ เสริมรายได้
 parttime2h (37/0)
หางานพิเศษทำในช่วงเสาร์ อาทิตย์
 aomsin0053 (37/0)

Jarit 6
+
ประเพณีล้านนาโบราณพิธีตักบาตรพระอุปคุต วัดตึก จ. นนทบุรี
มาแล้วจร้า เปิดโลกความโดดเด่นที่เหนือกว่าของ Internship in Australia
กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ
แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ
พระอรหันห์ตอบแทนคุณ
+
ด่วนๆจองเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำห้องสุขา วัดสร้างใหม่ยังไม่มีห้องน้ำห้องสุขา
MAHEYONG TV แพร่ภาพถ่ายทอด การแสดงพระธรรมเทศนา คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
รับเจ้าภาพ ร่วมทำบุญ ปูพื้นกระเบื้องเเกรนิต(ศาลาปฏิบัติธรรม) กำลังปูพื้นศาลาไหม่
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คำสอนหลวงพ่อ
   
+
เลือดทุกหยดเพื่อกิจพระศาสนา : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
เวรระงับได้ด้วยขันติธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
บันทึกอบรมธรรมประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๗ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
เลือกอารมณ์ที่เป็นกุศล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
+
"ผู้ไม่เบียดเบียน เป็นผู้มีอายุยืน"
"อย่าทำลืม ผลของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
"ความดีให้ผล เหมือนกลางวัน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
"ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะกรรม" (หลวงตามหาบัวฯ)
"ทุกชีวิต ล้วนเป็นไปตามกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
+
"ผู้สร้างกิเลส คือใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ใจจะมีความบริสุทธิ์ได้ ก็เพราะปัญญา"
"ศีลมีคุณสถานเดียว ไม่มีโทษแม้แต่น้อย"
"กามภูมิ ศูนย์กลางของภูมิทั้งหลาย" (หลวงปู่เทสก์ฯ)
"ทำสมาธิ คือการเจริญมรรค" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   

ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย