พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
   
Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
 
+
พ้นทุกข์ด้วย...มรรค 8
วีดีโอในหมวดนี้

+
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

รับสมัครบัณฑิตอาสา สอนโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เชิญปฏิบัติธรรมตามทางสายกลาง อริยสัจ 4 ทุกต้นเดือน

รับสมัครบัณฑิตอาสา สอนโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในชนบท

+
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ท่านพุทธทาสภิกขุท่านพุทธทาสภิกขุ
พระครูเกษมธรรมทัตพระครูเกษมธรรมทัต
หลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

+
พุทธมามกะพุทธมามกะ - คติธรรม
ธรรมบรรณาการธรรมบรรณาการ
รวมบทเพลงรวมบทเพลง ของ ชัยชนะ บุณนะโชติ
เพลงแหล่เพลงแหล่ โครงการวัดสวนแก้ว โดย ชินกร ไกรลาศ
+
เงินมาก ทรัพย์มาก เป็นสมการความสุขหรือ?
 chai-aroon (21/0)
~ปฏิจจสมุบปบาท~
 Asok_naam (34/2)
ธรรมสอนใจ ให้ไว้ในวันพระ
 chai-aroon (61/2)
ความหลง เกิดจากกรรม และอวิชชา
 chai-aroon (64/0)
รู้กาย รู้ใจ ในทุกอริยาบถ
 chai-aroon (84/0)
5 องค์ธรรมที่ผู้ปฏิบัติควรมี
 chai-aroon (101/0)
สู่ทางสว่าง
 Asok_naam (106/0)

+
แบ่งเวลา แค่ 15-20 นาที หารายได้เสริม
 teay1985 (14/0)
งานพาร์ทไทม์ ตอนเย็นหลังเลิกงาน รับทุกอาชีพจำนวนมาก (รับรายได้รายวัน)
 sirima (110/0)
งานพาร์ทไทม์ ช่วงปีใหม่ รับรายได้รายวัน
 sirima (74/0)
หางาน part time รายได้เสริม งานพิเศษ ทำที่บ้าน
 ekk99 (68/0)
Part time งานทำที่บ้าน รายได้พิเศษ รับคนท้อง ไม่จำกัดจำนวน
 ekk99 (39/0)
รายได้ดี งานพิเศษ จ่ายรายวัน สามารถงานทำที่บ้านได้
 ekk99 (43/0)
รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา -จำนวน 12 ห้อง- (ถวายพระธุดงค์กรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-โรคภัย-ปลดเคราะห์- (ขาดเเคลนห้องสุขา )
 ตะวันธรรม (126/25)

Jarit 6
+
ประเพณีล้านนาโบราณพิธีตักบาตรพระอุปคุต วัดตึก จ. นนทบุรี
มาแล้วจร้า เปิดโลกความโดดเด่นที่เหนือกว่าของ Internship in Australia
กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ
แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ
พระอรหันห์ตอบแทนคุณ
+
ด่วน..ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องน้ำจำนวน 6 ห้อง ถวายวัดที่แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว
ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘
สวดมนต์ ปฏิบัติบูชาข้ามปี เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ณ วัดไผ่เหลือง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คำสอนหลวงพ่อ
   
+
"สวากขาตธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"จิตผู้ฟังธรรม ย่อมผ่องใส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"สัจจะ คือความจริง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
"เกิดจากใจตัวเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"ปกครองตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
+
"กรรม เหมือนยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ )
"ความซับซ้อนของกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
"กรรมเป็นเหตุ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
ลูกผู้ชายไม่รักดี
ผลของกรรมทำแท้ง!!!
+
แบ่งเวลา 20 นาที หารายได้เสริม
"เบื้องแรกของการปฏิบัติ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
"เมตตากรุณา ธรรมที่เคียงคู่กัน"
"ศีล เป็นฐานของการภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ใจ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย