• วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
  • เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามพระราชวังบางปะอิน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
  • พระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
  • สังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุติกนิกาย
  • สิ่งสำคัญคู่วัด "พระพุทธนฤมลธรรโมภาศ พระประธานในพระอุโบสถสถาปัตยกรรมโกธิก"
  • เจ้าอาวาส พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ (สำเภา ติสาโร ป.ธ.๓)
  • วันตั้งวัด พ.ศ. 2419
  • อ่านต่อ...จีรัง กรุ๊ป    

ธรรมะไทย