พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
+
กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนบ้านแก้ว จ.จันทบุรี
วีดีโอในหมวดนี้

+
วัดป่าสร้างขุ่ย อำเภอพังโคน สกลนคร กรรมฐานปิดวาจา อบรมธรรมะโดย หลวงพ่อวีระ สีลโชโต ทุกวันที่ 1-7 ของทุกๆเดือน

วัดป่าสร้างขุ่ย อำเภอพังโคน สกลนคร

(พักกาย-พักใจ) ขอเชิญ ผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม ปฏิบัติธรรม (หลักสูตร สติปัฏฐาน ๔ เบื้องต้น) ในเทศกาลวันปิยมหาราช ตั้งเเต่ 22-28 ตุ.ค. 2558 นี้ อบรม 3, 5, 7, วัน

ปฏิบัติธรรมถือธุดงค์ 5-15 มกราคม 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

+
พระครูเกษมธรรมทัตพระครูเกษมธรรมทัต
พระอาจารย์เปลี่ยนพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
หลวงปู่ชาหลวงปู่ชา สุภัทโท
หลวงปู่เทสก์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

+
รวมบทเพลงธรรมะรวมบทเพลงธรรมะ โดย ไชย ณ พล และคณะศิลปินเชียงใหม่
เพลงแหล่เพลงแหล่ โครงการวัดสวนแก้ว โดย ชินกร ไกรลาศ
แหล่พระพุทธประวัติโดยย่อแหล่พระพุทธประวัติโดยย่อ
รวมเพลงชาวพุทธรวมเพลงชาวพุทธ โดย สพช.
+
ฝากให้ชาวพุทธผู้มีสติทุกท่านครับ
 songpon (66/0)
น่าคิดนะครับท่านนักภาวนา
 songpon (42/0)
บอกบุญ เชิญร่วมสร้างเมรุ
 helen (66/1)
มหาโจรในศาสนา
 Webmaster (78/0)
ความสุข ๓ อย่างที่ปุถุชนปรารถนา
 dhammanews (267/0)
ผู้รักตน .. ผู้ไม่รักตน (๑)
 dhammanews (186/0)
แม่ผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิต ในการทำธุรกิจ ที่โด่งดัง
 tongsamut (754/0)

+
ขอรับแจกซีดี mp3หลวงพ่อชา
 อรทัย (73/0)
ต้องการบริจาคชุดหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้บรรจุ 1 ชุด 45เล่ม วัดเขตจังหวัดปทุมธานีค่ะ
 พริม (224/0)
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ 10 กองทุน(สุดท้าย) หล่อพระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์ ปางเเห่งความสำเร็จ (หลวงพ่อสุข) หน้าตัก 3 เมตร
 ตะวันธรรม (301/18)
สอบถามเรื่องการ กรุณา ค่ะ
 Nichanal (188/0)
อยากทราบเรื่องการสร้างพระถวายวัดครับ
 jumpatam (234/0)
เชิญฟังธรรม.และร่วมปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนา
 songpon (266/0)
เชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด
 nooknook (275/0)

Jarit 6
+
นิทานธรรมะ เรื่อง เรือเร่
ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓
งดเหล้าเข้าพรรษา
นิทานธรรมะ เรื่อง เสื้อแห่งความสุข
นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ เรื่อง ทุกข์ซ่อนรูป
+
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ ประเทศศรีลังกา 20-25 พฤศจิกายน 2558
ประชาสัมพันธ์งานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๘ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วัดกาศผาแพร่-กฐิน 2558 เชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คำสอนหลวงพ่อ
   
+
โลกธรรม ๘ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ทุกข์ไม่ได้มีในจิต จิตไม่ได้มีในทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
อำนาจแห่งความบริสุทธิ์ของธาตุในกาย : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
สติสัมปชัญญะรักษาจิตให้ตั้งมั่นในกุศลธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
อบรมบ่มตนด้วยคุณธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
+
ผู้เข้าใจเรื่องกรรมย่อมอดทนต่อวิบากกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ผู้เชื่อกรรมย่อมไม่ทำกรรมชั่วเลย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
"อำนาจกรรมไม่ดี ส่งผลจริงเป็นที่น่ากลัวยิ่ง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
ไม่ควรเข้าใจว่าบาปที่ทำจะไม่ให้ผล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
บุญบาปเห็นได้ชัดแต่ไม่ยอมเชื่อ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
+
"กิเลสและมรรคผลนิพพาน อยู่ที่หัวใจ" (หลวงตามหาบัวฯ)
"ธรรมะที่แท้จริง คือจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ธรรมชาติของจิต" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
"จิตอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"สติเป็นของสำคัญสำหรับความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   

ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย