พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
   
Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
+
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
เฉลิมพระเกียรติพระบาท...
--(ทำบุญ-สร้างที่อยู่อาศัย-เพื่อความมั่นคงในชีวิต)-- รับเจ้าภาพ "สร้างกุฏิกรรมฐาน" (ปิดวาจา) พระนวกะ (การให้ที่อยู่-อาศัย ชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกอย่าง)--อานิสงส์ไม่ขาดเเคลนที่อยู่อาศัย-- ((รับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์))..สร้างกุ...
ขอเรียนเชิญญาติธรรมและผู้มีจิตศรัทรามาร่วมกันทำบุญกับพระอาจารย์อินทร์ถวาย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโกและคณะสงฆ์จากวัดป่าน...
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีปลอดอบายมุข ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี...
+
"แรงเงา" การปฏิบัติเปลี่ยนสัญชาตญาณ
วีดีโอในหมวดนี้

+
(พักกาย-พักใจ-หลีกหนีความวุ่นวาย) ร่วมสมัครปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฐาน๔ -รักษากาย-วาจา-ใจ ให้สะอาด (เฉลิมพระเกียรติ ถวายในหลวง ) วันที่ 1-9 ธันวาคม 2557 นี้ (รับ 50 ท่าน) สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติวัน 14-17 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติวัน 7-10 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันปัณฑิตารมย์ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

+
หลวงปู่ชาหลวงปู่ชา สุภัทโท
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
พระธรรมโกศาจารย์พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

+
แสงธรรมนำทางชีวิตแสงธรรมนำทางชีวิต โดย ผชป.
๘๐๘๐ ปีแห่งความทรงจำ พุทธทาส อินทปัญโญ
เพลงธรรมะเพลงธรรมะ อาจาริยบูชา หลวงปู่ปัญญานันทภิกขุ
อย่าทำผิดอย่าทำผิด บทเพลง เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาลพุทธทาสภิกขุ
+
พระอรหันต์แต่ละท่านบรรลุธรรมด้วยวิธีที่่ต่างกัน แต่สุดท้ายไปที่เดียวกัน คือ นิพพาน
 chai-aroon (19/0)
ธรรมะในการครองเรือนให้มีความสุข
 chai-aroon (42/0)
สณฺหํ คิรํ อตฺถาวหํ ปมุญฺจ ควรเปล่งวาจาให้ไพเราะที่มีประโยชน์
 chai-aroon (33/0)
สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก
 chai-aroon (34/0)
อุฏฺฐานวโต สตีมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน เกียรติยศย่อมเจริญแก่ผู้ขยัน มีสติ มีการงานสะอาด
 chai-aroon (33/0)
เตน โส กิตฺตึ ปปฺโปติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ เพราะการสงเคราะห์นั้น เขาย่อมได้เกียรติ ละไปแล้วย่อมบันเทิง
 chai-aroon (35/0)
คุณวา จาตฺตโน คุณ ผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้
 chai-aroon (30/0)

+
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานปฎิบัติธรรม และ แพทย์ทางเลือก
 uiitii (54/0)
ด่วน! ต้องการหางาน Part time สร้างรายได้เสริม ทำที่บ้าน เชิญทางนี้ค่ะ
 wittaya1234 (93/0)
((ขอเชิญชายไทยใจกล้า)) รับสมัครเข้าอุปสมบทนาคหมู่ เฉลิมพระเกียรติ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 16 เเละ รับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ 15 ท่าน
 ตะวันธรรม (156/45)
ประชาสัมพันธ์รายได้พิเศษ งานพิเศษ งานพาร์ทไทม์ วันเสาร์-อาทิตย์ รายได้ดี
 sirima (59/0)
งานเสริมสำหรับคู่รัก วัยทำงานที่ต้องการหารายได้เพิ่ม
 parttime2h (80/0)
ทำงานเสริมรายได้พิเศษ งาน part time อายุ 18
 parttime2h (49/0)
หาเงินเก็บ ซื้อบ้าน ซื้อรถ หารายได้เสริม หลังเลิกงาน เสาร์อาทิตย์
 parttime2h (47/0)

Jarit 6
+
ประเพณีล้านนาโบราณพิธีตักบาตรพระอุปคุต วัดตึก จ. นนทบุรี
มาแล้วจร้า เปิดโลกความโดดเด่นที่เหนือกว่าของ Internship in Australia
กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ
แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ
พระอรหันห์ตอบแทนคุณ
+
โครงการธรรมทานครั้งที่ ๓ ร่วมพิมพ์หนังสือ ของศูนย์เรียนรู้พัฒนาจิตและปัญญา วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
หาผู้อุปถัมภ์จ่ายค่ายาและรักษาพยาบาล พระภิกษุ
สร้างศาลาปฎิบัติธรรมวัดในถิ่นกันดาร
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คำสอนหลวงพ่อ
   
+
"จิต เป็นสมบัติที่มีค่ายิ่ง" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
"ภาวนา คือรากแก้ว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"บุญภายใน บุญภายนอก" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
"เรื่องของลม" (ท่านพ่อลี ธัมธโร)
ธรรมะประจำวันพระ ..ถีนมิทธนิวรณ์ โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)
+
ลูกผู้ชายไม่รักดี
ผลของกรรมทำแท้ง!!!
มาแล้วจร้า เปิดโลกความโดดเด่นที่เหนือกว่าของ Internship in Australia
ถามเรื่องกรรม
โทษจากเรื่องกามา
+
การฝึกใจ (หลวงพ่อชา)
จงสร้างความดีให้กับตัวเอง (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
ผลบุญผลบาปมีจริง ("หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
พุทธวิธีเตรียมตัวก่อนตาย (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
"การคอยรับบุญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย