พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
+
ประวัติหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้
วีดีโอในหมวดนี้

+
"ขอเชิญท่านผู้ใฝ่หาทางออกจากทุกข์อย่างแท้จริง ร่วมปฏิบัติธรรมกับคุณแม่ชีเกณฑ์ ณ วัดป่าเจดีย์เทวธรรม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ในช่วงเข้าพรรษาปีนี้"

ขอเชิญบวชเนกขัมมภาวนาและเวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ณ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

ปฏิบัติธรรม กับสำนักพระเจ้าตากสินมหาราช 25-28 ธันวาคม 2558 วันพระเจ้าตากสินมหาราช

ปฏิบัติธรรม กับสำนักพระเจ้าตากสินมหาราช 27-30 พฤศจิกายน 2558

+
พระธรรมโกศาจารย์พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระอาจารย์สมภพพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
หลวงปู่ฝั้นหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

+
ตายคือไม่ตายตายคือไม่ตาย
เพลงธรรมะเพลงธรรมะ อาจาริยบูชา หลวงปู่ปัญญานันทภิกขุ
แผ่วพลิ้วเพลงธรรม...นำสุขแผ่วพลิ้วเพลงธรรม...นำสุข
อย่าทำผิดอย่าทำผิด บทเพลง เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาลพุทธทาสภิกขุ
+
คน คอมฯ ยอมกันที่ตรงไหน?
 tongsamut (42/0)
ชรตา ปทุมา สอน
 tongsamut (58/2)
" เข้าพรรษา..." (สำนวนกลอน)
 tongsamut (212/0)
วันอาสาฬหบูชา คือวันอะไร ?
 tongsamut (1952/1)
สุขทุกข์กันทั่วหน้า หากยังเวียนว่ายกันอยู่
 chai-aroon (282/0)
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 chai-aroon (292/0)
หาเหตุ รู้เหตุ ดับเหตุ หลุดพ้น
 chai-aroon (276/0)

+
หางาน part time รายได้เสริม งานพิเศษ ทำที่บ้าน
 ekk99 (12/0)
งานพิเศษรายได้ดี ทํางานวันเสาร์อาทิตย์ หารายได้พิเศษทำที่บ้าน
 sunisa23596 (50/6)
สร้างรายได้ในกระเป๋า งานพาร์ทไทม์**มั่นคง**เชิญทางนี้คะ!
 puk199594 (52/0)
Part time งานทำที่บ้าน รายได้พิเศษ รับคนท้อง ไม่จำกัดจำนวน
 ekk99 (50/0)
งาน 2559 งานดี มีรายได้ทุกวัน รับจำนวนมาก ด่วน!!
 sunisa23596 (54/4)
หอพักใกล้เมืองทอง
 protopnam (58/0)
งานเสริม คีย์ข้อมูล ทำที่บ้านได้ ไม่จำกัดวุฒิ เลือกเวลาทำได้
 sunisa23596 (69/3)

Jarit 6
+
ประเพณีล้านนาโบราณพิธีตักบาตรพระอุปคุต วัดตึก จ. นนทบุรี
กองทุนบุญนิธิบูรพาจารย์เพื่อเผยแผ่พุทธธรรม โดยพระครูธรรมสรคุณ
แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ
พระอรหันห์ตอบแทนคุณ
เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ (นิทานสำหรับเยาวชน อิงธรรมะพรหมวิหาร ๔)
+
ขอเชิญทำบุญได้อานิสงส์มาก ((ทำบุญสร้างเเท้งน้ำ -เจาะน้ำ)) ใช้ในศูนย์ธุดงค์กรรมฐาน ( ขาดเเคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ )
ช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จ.เพชรบูรณ์ครับ (ขอปิดกระทู้ 11 ส.ค. ครับ)
ขอเชิญร่วมบุญบูรณะอุโบสถ
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คำสอนหลวงพ่อ
   
+
สังขารเปรียบได้กับ "ระลอกน้ำ" : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
มีรักและชังจึงทุกข์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ใช้ปัญญาปรับปรุงของไม่ดีให้เป็นของดี : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
รักษาจิตให้ตั้งมั่นทุกอิริยาบถ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ผู้มุ่งความสงบนั้นน้อยเต็มที : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
+
จิตตอนอยู่เป็นอย่างไร ตายแล้วก็ไปเกิดอย่างนั้น : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
สร้างบาปกรรมเพราะปากท้อง : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ปรทัตตูปชีวีเปรต เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
ให้เชื่อกรรม ไม่ถือมงคลตื่นข่าว-หมอดูหมอเดา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
เบียดเบียนผู้อื่นมามากก็โรคมาก อายุสั้น : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
+
"ภาวนา คือการคิดให้มันถูกต้อง" (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
"การฟังธรรมในความสงบ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
"ในพรรษาหนึ่งให้ได้ความดีประจำตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"วันอาสาฬหบูชา" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
"รากฐานของศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   

ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย