พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
+
ธรรมบรรยาย หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ 5
วีดีโอในหมวดนี้

+
"จิตเราพร้อมแล้วหรือยัง"

"ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ ณ สวนปฏิบัติธรรมจิตต์ประภัสสร อ.หนองแค จ.สระบุรี 4 - 7 ธ.ค. 58"

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันปีใหม่ 31 ธค 58.-3 มค. 59 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 25-28 ธันวาคม 2558 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

+
หลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
หลวงปู่เทสก์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
พระธรรมโกศาจารย์พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
หลวงปู่ชาหลวงปู่ชา สุภัทโท

+
รวมบทเพลงธรรมะรวมบทเพลงธรรมะ โดย ไชย ณ พล และคณะศิลปินเชียงใหม่
พุทธมามกะพุทธมามกะ - คติธรรม
ชาวพุทธชาวพุทธ โดย ทีมงานธรรมะไทย
รวมบทเพลงแหล่รวมบทเพลงแหล่ โดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
+
กำเนิดกฐิน
 tongsamut (524/0)
สุขทุกข์ไม่ยั่งยืน
 steprodkill (648/0)
เวลาไม่หวลคืน
 Webmaster (507/0)
ฝากให้ชาวพุทธผู้มีสติทุกท่านครับ
 songpon (460/0)
น่าคิดนะครับท่านนักภาวนา
 songpon (383/0)
บอกบุญ เชิญร่วมสร้างเมรุ
 helen (342/2)
มหาโจรในศาสนา
 Webmaster (421/0)

+
แนะนำร้านหนังสือออนไลน์ที่ขายหนังสือราคาถูกและไม่เอาเปรียบลูกค้า
 ilookpair (92/0)
ขอเชิญร่วมสร้าง ลานปฏิบัติธรรม
 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ (197/1)
กำหนดกิจนิมนต์ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี 28-30 พย. 58
 Webmaster (187/0)
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพบริขารบวชพระกัมมัฏฐาน ธุดงควัตร สืบทอดพระพุทธศาสนา
 bhancha (286/0)
ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพ พระเนตรนิลแท้ พระเกศโมฬีปิดทอง พระอุณาโลมเรือนเงินประดับพลอยขาวแดง
 bhancha (209/2)
เบนซ์อมร จัดฟังธรรมส่งท้ายปีครั้งยิ่งใหญ่ เชิญท่าน ว.วชิรเมธี บรรยายธรรมเรื่อง “การเดินทาง...สิ้นสุดตรงไหน”
 benzamorn (249/0)
ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต https://thammaluangpumun.blogspot.com
 Mettatham (236/0)

Jarit 6
+
นิทานธรรมะ ตอน นกแขกเต้า
นิทานธรรมะ เรื่อง เรือเร่
ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓
งดเหล้าเข้าพรรษา
นิทานธรรมะ เรื่อง เสื้อแห่งความสุข
+
(( ด่วน )) ครั้งหนึ่งในชีวิต รับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 21 จำนวน 8 เจ้าภาพ สุดท้าย บวชในวัน 5 ธันวาคม นี้
วัดใหม่ยายแป้นเชิญร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือแม่-ลูกในวันพ่อแห่งชาติวันที่25พ.ย.-13ธ.ค.2558
บอกบุญ หาเจ้าภาพบริขาร บวชพระป่า 8รูป
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คำสอนหลวงพ่อ
   
+
ภาวนาเจริญปัญญาจะได้บรมสุข : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
ไม่ยึดความชั่วไว้ในใจ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
การโยนิโสมนสิการในบุญ-บาป : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
รู้เท่าทันไม่ตกเป็นทาสตัณหา : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
พิจารณาละอุปาทานยึดมั่นในขันธ์ห้า : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
+
ไปตามกำลังบุญกำลังบาปของตน : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
สัตว์ทั้งหลายมีกรรมของตน (เล่าเรื่องนายโคบาล) : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
"กรรม เป็นของผู้ทำกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ไม่เคารพพระพุทธเจ้าจึงไม่เชื่อนรก-สวรรค์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วิถีทางของผู้เที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
+
"ปัญญาสมบัติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"สมาธิสมบัติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
"สิ่งที่หาได้ยาก ในโลกของเรานี้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"เรื่องบุญบารมี" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   

ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย