ประวัติบทสนทนาวันอาสาฬหบูชา ช่วยเล่าหน่อยครับ

    

คือผมอยากทราบบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับ เหล่าพระปัญจวัคคีย์ ในวันอาสาฬหบูชาครับ
(ผู้รู้ช่วยหน่อยครับ)
ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺต


 เปิดอ่านหน้านี้  2926 

RELATED STORIES


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย