ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารทั่วไป


# เรื่อง อ่าน
ออกจากภพนี้ไปสู่บุรีคือนิพพานอันอุดม ...อสังขตสถาน (พระไตรปิฏก)
สัมมา.. ชอบ โดยชอบ
*กรรมลิขิต ชีวิตปัจจุบัน มองอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ* * * *
บอกบุญครับ
ขอแจกฟรี "กฎแห่งกรรม"วรรณกรรมที่หาฟังยาก..
เชิญร่วมมหากุศลทอดผ้าป่าซื้อเครื่องล้างไต มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม เพื่อคนยากไร้
สอบถามเรื่อง มหาวิหาร ๑๘ ตำบล ในกรุงราชคฤห์ ครับ
ใครรู้ข้อมูลวัดป่าในภาคอีสานบ้าง บอกหน่อยครับ
เชิญฟัง พระอ.มิตซูโอะ คเวสโก เรื่อง ค้นหาตัวตนบนเส้นทาง 13-6-53 13.30-15.00น.
วิธีกำจัดความเครียด ความกลัว ความกังวล แบบไร้สาเหตุทำอย่างไรดี
 มงคลที่ ๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส
ถ้านิพพานเป็นอนัตตา (ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน) เราจะเข้านิพพานไปทำไม?
อัตตา กับ อนัตตา
นิทาน ^^^^^^^^^
สมัครรับ SMS ธรรมะส่งให้ทุกเช้า ฟรี ครับ (AIS)
ถามผู้รู้ครับ
คุณรู้หรือไม่ว่าการที่รู้แล้วยังทำผิดกับการที่ไม่รู้แล้วยังทำผิด คัยจะได้รับทุกข์เวทนามากกว่ากัน
มีธรรมมะมาให้พิจารณากัน
ช่วยตอบให้ผมได้ลบหลู่สิ่งเหล่านี้อย่างมั่นใจด้วยครับ
เพื่อนคนนี้มีกรรมผูกพันธ์อันใดกับผมไหมครับ และทำไมผมถึงมีเซ้นส์
ปล่อยเงินกู้บาปไหม
วิญญาณที่เกิดใหม่เริ่มแรก ที่ไม่ได้เวียนมาจากภพภูมิอื่น เกิดขึ้นได้อย่างไร
การขายสินค้าราคาแพงนั้นจัดเป็นบาปหรือไม่
จะช่วยยังไงดีคะ
สิ่งที่ข้าพเจ้าเข้าไปสัมผัสได้อย่างเบาบางมากในพุทธศาสนาคือสมาธิช่วยชี้แนะด้วยครับ
เมื่อเข้าใจนิยามของคำว่า "ตาย" ในพุทธศาสนา ก็จะเข้าใจทันทีว่า วิญญาธาตุและวิญญาณขันธ์เป็นค
อยากทราบความสำคัญในการสมาทานศีล5ศีล8ครับ
บาปไหม-ผิดไหม
สงสัยเรื่องของกุมารทองและนางไม้
แนวคิด การแบ่งปันหรือบริจาดสิ่งของ
ช่วยอธิบายแนวคิด "มีน้ำใจต่อคนรอบข้าง "
มีข้อความดีๆมาฝากครับ
การเข้านิพพานของมนุษย์ต่างจากสุทธาวาสพรหมอย่างไร?
ท่านว่าจริงหรือไม่ที่วิญญาณสามารถที่จะล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
พ่อเกิดแม่เกิด
ถามเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกครั้งเถอะครับ
ถามเรื่องพิธีกรรม
การทำบุญแบบไหนส่งผลมากกว่ากัน
ความในใจและหาทางออก
เรียนถามเรื่องการทำสมาธิจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย