ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารทั่วไป


# เรื่อง อ่าน
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าซันฟอร์ไรซ์พื่อเย็บจีวรถวายเป็นผ้ากฐินตกค้าง
 สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ 2021
 ขอเชิญชวนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดผ่องนพาราม (บ้านบุ่ง) ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (23 - 24 ตุลาคม 2564)
 บุญสร้างโบสถ์
 รับสมัครบวชพระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 48 (บวชฟรี) วันปิยมหาราช เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์15เจ้าภาพสอบถาม 0870078607
 เก้าอี้พลาสติกราคาส่ง
 วัดเจ้าอาม (Wat Chao Am)
 บุญสร้างโบสถ์
 #รับสมัครบวชนาคหมู่ (บวชฟรี..เข้าพรรษา3เดือน) โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น.47 พิธีบวช วันที่ 24 5 กรกฏาคม 2564 #เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ ดูเเลตลอด3เดือน สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607
 ข้าวซอยน้ำหน้า อาหารภาคเหนือ
 บุญสร้างโบสถ์
 #รับสมัครบวชนาคหมู่ (บวชฟรี..เข้าพรรษา บวชฝึกกรรมฐาน3ดือน) โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐานรุ่น.47 พิธีบวช วัน24ก.ค.2564 #เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ ดูเเลตลอด3เดือน สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607
 บุญสร้างโบสถ์
 จอผักกาด อาหารเหนือ
 บุญสร้างโบสถ์
 Thailand in a corner you never knew
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 บวชพระ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าพรรษา ปี 2564 พระกรรมฐาน พระป่า (โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล)
 ขอเชิญร่วมสร้าง นางตะเคียน แกะสลักจากไม้ตะเคียน อายุหลายร้อยปี
 ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือธรรมมะคู่มือเข้าปฏิบัติวิปัสสนา
 จานชามเมลามีนพร้อมสกรีนโลโก้**
จานชามเมลามีนพร้อมสกรีนโลโก้**
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 ภาพรวมของประเทศไทย
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญมุงศาลาปฏิบัติธรรม วัดค่ายเสรี
 ร่วมบุญสร้างช่อฟ้าอุโบสถ
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 #รับสมัครบวชนาคหมู่ (บวชฟรี..วันพ่อ บวชฝึกกรรมฐาน2เดือน) โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐานรุ่น.46 พิธีบวช วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 #เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ ดูเเลตลอด2เดือน สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607
 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านนาโส่
 #ขอเชิญทำบุญเป็นเจ้าภาพ หล่อพระประธาน 1องค์ หน้าตัก 108 นิ้ว(เนื้อทองสัมฤทธิ์) เพื่อประดิษฐานในห้องกรรมฐาน ที่ สำนักวิปัสสนา สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด หล่อพระประธาน มงคลชีวิต ชีวิตไม่ตกต่ำ การงานเจริญรุ่งเรือง
 บุญในการสร้างห้องน้ำปลดทุกข์
 #รับสมัครอุปสมบทนาคหมู่ จำนวน15 นาค (บวชฟรี..เทศกาลมาฆบูชา บวชฝึกกรรมฐาน2เดือน) โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น.45 #เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ ดูเเลตลอด2เดือน สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607 ...พิธีบวช วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 #ทำบุญ
เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญบริขารบวชพระ 3รูปจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย