ต้องการบริจาคสิ่งของต้องทำอย่างไรครับ

    

เครื่องใช้ไฟฟ้า
ก็ควรคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของอุปกรณ์ว่าหากบริจาคไปแล้วอยู่ในสถานที่ใดจึงจะเกิดประโยชน์และควรที่จะให้เกิดอย่างสูงสุดด้วย เพราะหากบริจาคไปไม่ถูกที่ที่มีความต้องการประโยชน์ของของสิ่งนั้นก็จะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยก็เป็นได้


 เปิดอ่านหน้านี้  3054 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย