ลัทธิโยเรคืออะไร

   

ตอนนี้ที่หมู่บ้านมีการนับถือลัทธิโยเรมากจากแต่ก่อนไม่กี่คนตอนนี้ญาติพี่น้องเริ่มเข้าลัทธิกันมากขึ้นโดยการรักษาจากฝ่ามือที่มีแสงไม่ต้องไปหาหมอ มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มขึ้นรถทัวร์เป็นคันรถไปที่สำนัก ป้าไปเข้าลัทธิไม่นานกลับมา ท่านมีความเชื่ออย่างมาก ห่างจากญาติพี่คนอื่นเข้าแต่กับกลุ่มที่นับถือเหมือนกัน แม้เจ็บป่วยก็รักษากันภายในกลุ่ม อยากให้ท่านผู้มีความรู้เรื่องนี้ช่วยอธิบายหน่อยคะ


• มิตรแท้ (กาฬกัณณิชาดก)

• "ขาดสติ ขาดความเพียร" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• ทำโลโก้ลงบนจานชามเมลามีนราคาพิเศษ

• เคาะมงคล (ฮาธรรมะพระพยอม)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย