ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  1668
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1130
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1490
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1317
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1442
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1013


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย