ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  3975
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3484
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  3751
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  4037
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  4296
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  3610


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย