ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  808
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1110
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  870
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  921
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  700


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย