ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  2306
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1489
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1964
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1993
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  2088
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1427


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย