ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  985
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1320
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1104
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1211
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  858


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย