ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  2535
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1619
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  2159
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  2216
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  2277
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1569


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย