ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  2305
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1488
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1962
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1992
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  2088
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1425


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย