ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  4264
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3693
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  4013
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  4330
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  4714
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  3881


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย