ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  4553
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3867
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  4219
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  4623
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  5079
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  4121


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย