ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  3730
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3307
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  3526
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  3799
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  3831
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  3450


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย