ปางพระพุทธรูป


๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  81
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  71
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  76


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย