ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  1939
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1289
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1680
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1600
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1695
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1168


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย