ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  2117
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  1395
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1828
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1800
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1883
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  1295


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย