ปางพระพุทธรูป

 ๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  107


๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  94


๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  93


๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  59  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย