ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  4116
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3589
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  3874
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  4192
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  4505
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  3741


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย