ปางพระพุทธรูป


๑.ปางประสูติ
0001, อ่าน  3267
๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  3068
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  3185
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  3344
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  3255
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  3153


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย