โดนแกล้ง ทำอย่างไรดีคะ

 buary  

เบื่อจังค่ะโดนแกล้ง เหนื่อยค่ะ แต่ก็ต้องเกี่ยวข้องด้วย


• ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )

• ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด 🌿 ดนตรีที่สงบ ฟื้นฟูระบบประสาท ทำให้ผ่อนคลาย

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• Zensora Mellow Me เปิดรับตัวแทนรุ่นแรกในการจำหน่ายแบบไม่ต้องสต็อกของ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย