สวดมนต์แล้วหายป่วยจริงหรือ

     

http://www.fm9525radio.org/ อยากทราบต้องเข้าไปฟังที่เว็ปนี้ครับ   
โรคภัยไข้เจ็บเกิดจากเจ้ากรรม-นายเวร ให้ผลนะครับ


• การรักษาศีล อาศัยปัญญาจริงๆด้วย ตามที่หลวงพ่อสอน

• ธรรมชาติ ของมนูษย์

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ

• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดประจำรัชกาลที่ ๑)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย