แค่การขออโหสิกรรมแก้กรรมได้จริงหรือ

 mkstrath2007    

มีคนที่รู้จัก ซึ่งนับถือหลวงพ่อจรัญอย่างมาก อ่านหนังสือธรรมะ รวมถึงเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อจรัญ ...แต่ตัวของคนๆนั้น เป็นคนที่คิดมาก มีทัศนะคติต่อเรื่องราวต่างๆ ผู้คนต่างๆรอบข้างในแง่ลบเสมอ ...เมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้น มักจะมาขออโหสิกรรมกับคนรอบข้างเสมอ แต่ไม่มีการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น เลยอยากทราบว่า แค่การขออโหสิกรรมแค่นี้ จะสามารถแก้กรรมที่เค้าทำกับคนอื่น เช่นการปฏิบัติไม่ดี คิดไม่ดี ได้หรือ
แล้วแต่บุคคลที่เขาไปกระทำกรรมเอาไว้ว่า
สภาพสภาวะจิตใจของเขา อโหสิกรรม หรือไม่จิตอคติ ต่อคนที่คุณกล่าวถึง
แต่การกระทำของเขา หากกระทำไปทั่ว ก็ย่อมมีบางคนที่อโหสิกรรมให้เฉพาะคำพูด แต่ใจไม่อโหสิกรรมให้
กรรมเวรนั้น ก็จะติดตัวคนที่คุณกล่าวถึง ไม่มีที่สิ้นสุด
ถ้าบางคนทนไม่ไหว ผลร้ายก็จะเกิดกับตัวเขา
ตอบได้เท่านี้ขอรับ


"เหตุ" อันที่ทำในอดีต ย้อนไปแก้ไขไม่ได้แล้วค่ะ
ก็ต้องคอยรับผลนั้น ด้วยความเข้าใจใน กรรม --->วิบากกรรม (มีเหตุ ต้องมีผล)

กระทำ "เหตุ"ในปัจจุบัน ให้เป็นบุญกุศลให้มากที่สุดค่ะ
เพื่อคอยรับผลนี้ในอนาคต ด้วยความเข้าใจใน กรรม----> วิบากกรรม (มีเหตุ
ก็ต้องมีผล)

แก้(อกุศล)กรรม ในความหมายที่ว่า แก้(อกุศล)กรรมที่ได้กระทำมาในอดีตนั้น..
... ไม่ได้ค่ะ

มีแต่ต้องกระทำ (กุศล)กรรมใหม่ ที่เป็นบุญมาก บุญหนัก เพื่อให้กรรมนี้
ส่งผลมาก่อน และทำให้ต่อเนื่องไปโดยไม่ท้อ ไม่ถอยค่ะ

บุญมาก บุญหนัก นั้นคือ การรักษาศีล เจริญภาวนาด้วยอริยะมรรคค่ะ

ธรรมรักษาคุณนะคะ


อนุโมทนาบุญ คุณนิดน้อง ครับ _/\_

ขอเสริมนิดนึงครับ
การขออโหสิกรรม ทำให้ไม่เกิดการจองเวรอีก...
อนาคตข้างหน้า(หรือชาติต่อไป)ก็ไม่ต้องกลับมาแก้แค้นกันอีก...
แต่ยังไงกรรมที่เค้ากระทำไปแล้ว ยังต้องรับผล(วิบากกรรม) รับคนเดียว คู่กรณีเก่าก็ไม่ต้องมาเอี่ยวกันอีก...
เราเลี่ยงไม่ได้ หากต้องการให้ผลกรรมบรรเทาลง ให้เราหมั่นทำความดีให้มากๆ...

" กรรมใดหนักกว่า ก็จะให้ผลก่อน "


หากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้นะครับ
สาธุ 4,110 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย