ประชาสัมพันธ์-ข่าวสารทั่วไป


# เรื่อง อ่าน
 บุญสร้างโบสถ์
 จอผักกาด อาหารเหนือ
 บุญสร้างโบสถ์
 Thailand in a corner you never knew
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 บวชพระ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าพรรษา ปี 2564 พระกรรมฐาน พระป่า (โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล)
 ขอเชิญร่วมสร้าง นางตะเคียน แกะสลักจากไม้ตะเคียน อายุหลายร้อยปี
 ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือธรรมมะคู่มือเข้าปฏิบัติวิปัสสนา
 จานชามเมลามีนพร้อมสกรีนโลโก้**
จานชามเมลามีนพร้อมสกรีนโลโก้**
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 ภาพรวมของประเทศไทย
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญมุงศาลาปฏิบัติธรรม วัดค่ายเสรี
 ร่วมบุญสร้างช่อฟ้าอุโบสถ
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 #รับสมัครบวชนาคหมู่ (บวชฟรี..วันพ่อ บวชฝึกกรรมฐาน2เดือน) โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐานรุ่น.46 พิธีบวช วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 #เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ ดูเเลตลอด2เดือน สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607
 โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านนาโส่
 #ขอเชิญทำบุญเป็นเจ้าภาพ หล่อพระประธาน 1องค์ หน้าตัก 108 นิ้ว(เนื้อทองสัมฤทธิ์) เพื่อประดิษฐานในห้องกรรมฐาน ที่ สำนักวิปัสสนา สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด หล่อพระประธาน มงคลชีวิต ชีวิตไม่ตกต่ำ การงานเจริญรุ่งเรือง
 บุญในการสร้างห้องน้ำปลดทุกข์
 #รับสมัครอุปสมบทนาคหมู่ จำนวน15 นาค (บวชฟรี..เทศกาลมาฆบูชา บวชฝึกกรรมฐาน2เดือน) โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น.45 #เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ ดูเเลตลอด2เดือน สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607 ...พิธีบวช วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 #ทำบุญ
เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญบริขารบวชพระ 3รูป
 บุญสร้างอุโบสถ
 บุญสร้างโบสถ์
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหนังสือสวดมนต์แก่นักเรียน
 บุญสร้างอุโบสถ
ประชาสัมพันธ์บอกบุญใหญ่สร้างอุโบสถ ณ วัดหนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 ประชาสัมพันธ์บอกบุญใหญ่สร้างอุโบสถ ณ วัดหนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 เชิญชวนเข้าห้องธรรมะสอนสมาธิแนวอานาปนสติ
 วัดไหนต้องการหนังสือสวดมนต์ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก คาถามหาจักรพรรดิ บ้างคะ
 #รับสมัครบวชนาคหมู่ (บวชฟรี..วันมาฆบูชา บวชฝึกกรรมฐาน2เดือน) โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐานรุ่น.45 พิธีบวช วันศุกร์ ที่26 กุมภัาพันธ์ 2564 #เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชพระ ดูเเลตลอด2เดือน สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607
 วันรุ่น
 "รู้ รัก สามัคคี" (พระบรมราโชวาท)
 ขอเชิญร่วมทำบุญปูกระเบื้องลานลานเจดีย์
 ต้องการถวายตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือพระไตรปิฏกฉบับมหาจุฬาภาษาไทยสีฟ้า 45 เล่ม จำนวน1ตู้ค่ะ มีวัดไหนต้องการบ้างคะ
 แกงโฮะ อาหารเหนือจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย