ศีล 5 เพื่อการปฏิบัติสมถกรรมฐาน

   

การที่เราจะปฏิบัติสมถกรรมฐาน จำเป็นไหมคะที่เราต้องรักษาศีล 5 ให้ได้บริสุทธิ์ทุกข้อ หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไป จะส่งผลต่อการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ


• 01 (09/04/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความมียศ"


• บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

• "ไม่ได้ล้างกรรมด้วยน้ำ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

• พระคุณพ่อ ล้นฟ้า นภากาศ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย