ต้องการเจ้าภาพสร้างอุโบสถ

     

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาจะเป้นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ
ด้วย "วัดคลองบอน" ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
มีความประสงค์จะสร้างอุโบสถ แต่ยังขาดปัจจัย ดังนั้นจึงบอกบุญมายังท่านผู้ที่มีความประสงค์
จะเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ ขอเชิญติดต่อได้ที่ โทร 089-248-5790 พระอธิการสหโชติ มานิโต
เจ้าอาวาสวัดคลองบอน
 4,109 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย