บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ


สวัสดีท่านผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิตรธรรมะไทยทุกท่าน

หากท่านประสงค์ที่จะบอกบุญหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนากับธรรมะไทย ...

ง่ายๆ เพียง สมัครสมาชิกเว็บธรรมะไทย แล้วทำการ Login เข้าระบบ
ท่านก็สามารถลงข่าวได้ทันทีครับ

สมัครสมาชิกธรรมะไทย# เรื่อง อ่าน
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 6.50 เมตร สูง12เมตร ณ.วัดโนนสมบูรณ์ เลขที่100 บ.โนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 13/3/64
บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 บุญสร้างโบสถ์
 ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระปางลีลาสูง 9 เมตร วัดพรหมเกษร ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 บุญสร้างโบสถ์
 ขอเชิญร่วมบุญซื่อที่ดินสร้างวัดไทย เชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย
 ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างองค์เณรบัลลังก์แก้วตาไฟและลานปฎิบัติธรรมแก้วคำรัตนา
 บอกบุญสร้างโบสถ์
 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบุญในการถวายหนังสือสวดมนต์ ทำวัตร เช้า-เย็น เพื่อถวายแก่พระพระภิกษุ ภิกษุณี,สามเณร สามเณรี ,อุบาสก อุบาสิกาในแต่พื้นที่อาตมาได้เดินทางไปศึกษาธรรมในพื่นที่ต่างๆ เช่น วัด สำนักสงฆ์ที่ขาดแคลน จึงขอบอกบุญทุกๆท่านเพื่อเป็นธร
 ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมบุกเบิกซื้อที่ดินสร้าง “วัดภาวนาคย็องจู” ประเทศเกาหลีใต้
 บุญสร้างโบสถ์
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างโบสถ์
 ขอเชิญบุญซื้อที่ดิน กองล่ะ9บาท สร้างวัดอโยธยาราชธานี ประเทศอินเดีย
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างซ่อมแซม ฐานบัว ซุ้มประตูหน้าต่างอุโบสถ วัดท่าช้าง นครศรีธรรมราช อิฐก้อนล่ะ 5 บาท
 บอกบุญงานสร้างเจดีย์
 บอกบุญงานสร้างเจดีย์
 บอกบุญงานสร้างเจดีย์
 บอกบุญงานสร้างเจดีย์
 วัดราษฏร์บูรณะเชิญร่วบุญเททองหล่อพระปางอุ้มบาตรและไถ่ชีวิตโค-กระบือ10ก.พ.-20มี.ค.64
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างพุทธมณฑลอยุธยา ณ.วัดสุทธาวาส​ วิปัสสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 "ตักบาตรแบบวิถีพุทธ" และ "ตักบาตรเดือนเกิด" (๖ มี.ค. ๒๕๖๔)
 ขอเชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อขออนุญาตตั้งวัด ณ.ที่พักสงฆ์ป่าวิเวกธรรม จ.อุดรธานี 24/3/64
 งานจัดอุทยานสุขภาพหน้าวัดศรีทวี Arranging the Health Park in Front of Wat Sritawee
 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อชำระหนี้ค่าที่ดิน 2.4 ล้านบาท ในการสร้างวัดไทยโพธิวิหาร เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ทอด ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย 26/2/64
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิสงฆ์ วัดวังวารีศรีศรัทธาราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 สร้างพระเมรุวัดเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างพุทธมณฑลจังหวัดบุรีรัมย์ กับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
 ขอเชิญชวนร่วมบุญกุศลบริจาคช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ-ผู้ป่วยระยะสุดท้าย วัดป่ากรรมฐาน นครราชสีมา ปฏิบัติธรรมเพื่อเปิดปัญญาฯ ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
 ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวาย วัดธรรมเจริญภูวนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เพื่อจัดสร้างเป็นวัดอย่างถูกต้อง
 ขอเชิญร่วมบูรณะองค์พระประธานและอุโบสถ วัดคลองกล้วย ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่างานปฏิบัติธรรม
 บุญสร้างเจดีย์ฯ บนดอย
 ขอเชิญร่วมบุญบูรณะอุโบสถ กองละ 10บาท ณ.วัดสุวรรณเจดีย์ ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.อยุธยา
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างซุ้มและกำแพงวัด ณ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา
 ขอเชิญร่วมบุญหล่อหลวงพ่อ พุทธมุนีทวีความร่ำรวย หน้าตัก 10 เมตร สูง 15 เมตร ณ.วัดห้วยทรายทอง
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างเจดีย์พุทธพลังแผ่นดิน กองล่ะ 32 บาท สำนักสงฆ์ภูสุวรรณ บ้านหินสูง. สิรินธร อุบลฯ
 ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวาย ศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงธรรมช่องจำปาบ้านกุดเต่า ตารางเมตรละ 60 บ
 ขอเชิญร่วมบุญสร้าง วิหารพระครูสวางคมุนี อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองฝาง (หอพระเสื้อวัด) เสริมมงคลให้ชีวิต ณ วัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย