บอกบุญ


สวัสดีท่านผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิตรธรรมะไทยทุกท่าน

หากท่านประสงค์ที่จะบอกบุญหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนากับธรรมะไทย ...

ง่ายๆ เพียง สมัครสมาชิกเว็บธรรมะไทย แล้วทำการ Login เข้าระบบ
ท่านก็สามารถลงข่าวได้ทันทีครับ

สมัครสมาชิกธรรมะไทย# เรื่อง อ่าน
 ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สำนักวิปัสสนา นาวาวราราม จ.ลำพูน
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ พุทธวจน
ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมในวันอาสฬหบูชา/เข้าพรรษาที่วัดบางพาน
 บุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย
 เสาร์นี้ เชิญร่วม ทำบุญตักบาตร และรับโอวาทธรรม จากหลวงปู่ท่อน ญาณธโร รับแสงแรกของตะวัน ด้วยพลังศรัทธา
งานปิดทองฝงลูกนิมิต วัดธรรมศาลา ( หลวงพ่อน้อย )
 ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ที่ควรบูชาอย่างสูง
  อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์ ส่งเสริมเด็ก เรียน รู้ เล่น เป็นเด็กไทยวิสัยพุทธ
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอ่างเก็บน้ำ สำนักสงฆ์สิริธโรภาวนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 25 มิ.ย.
สร้างพระสมปรารถนา และพระวิหารพุทธภาวนา วัดป่าสถานีใหม่จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
 เรียน เชิญท่านพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญฉลอง ศาลาหอสวดมนต์ใหม่ (ถวายภัตตาหารเพล) วัดเทพนารี
 ขอเชิญร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 22 -23 มิ.ย.2554
 ขอเชิญร่วมสร้างพระโคตมะพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา หน้าตัก ๑๑๘ เมตร
 เชิญร่วมบริจาคนมเพื่อน้อง “นมเพียง ๑ กล่อง คุณก็ช่วยน้องได้” ณ บ้านอารีย์
 พระอาจารย์พรพล ปสันโน จากวัดพระรามเก้า แสดงธรรม ณ บ้านอารีย์
 ปฏิบัติธรรมแบบอนาคาริก 24 - 27 มิถุนายน 2554 ณ ปัณฑิตารมย์
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าสารจากมูลนิธิบ้าอารีย์ (ทุกกิจกรรมไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆค่ะ )
 ๑ บาท ๑ คำอธิฐาน สร้างอุโบสถ และสร้างพระประธานในโบสถ วัดหนองแวง (หลวงพ่อรวย) ศรีสะเกษ
ร่วมทอดผ้าป่าสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ครั้งที่๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔
ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐมทองคำ ปางมหาจักรพรรดิ หน้าตัก 9.9 นิ้ว วัดเจริญราษฎร์บำรุง อ กำแพงแสน จ นครปฐม
++++ผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินและอาคารถวายวัดธรรมปทีปประเทศสก๊อตแลนด์++++
 รับสมัครบวชพระ ๘๕ รูป และ รับสมัครบวชเนกขัมมะ ๑๕๐ ท่าน โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป วันที่ ๒๖ พฤ
 "โครงการอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป ๑ พรรษา ทบ. ถวายเป็นพระราชกุศล" ๑๓ ก.ค ๒๕๕๔ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้
สร้างยอดเจดีย์และฉัตรพระเจดีย์สุทธิธรรมานุสรณ์ วัดบึงพลาราม วันศุกร์ ๑๕ กค ๒๕๕๔
สร้างพระประธานพระพุทธชินราช วัดป่าศรีวิไล อุดรธานี วันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
เชิญหล่อสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมทองคำ ณ วัดสระพัง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
 บ้านอารีย์เชิญท่านร่วมฟังธรรมค่ำวันพฤหัสฯ โดยพระอาจารย์เรวัติ สุปภาโต
 *-* ขอเชิญร่วมกองบุญสร้างพระอุโบสถ กับหลวงพ่อพระครู กำลังตั้งศูนย์กลางการพัฒนาจิตในตำบล
ทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แ
 วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ ส่งสามเณรเรียนฟรี ระดับประถม ส่งเรียนให้จบปริญญาตรี
 ต้องการเจ้าภาพสร้างกุฏิถวายสงฆ์ที่พักสงฆ์ห้วยตาจู จำนวน 7 หลังด่วน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐมเดือนละ ๑ องค์ ณ.ที่พักสงฆ์ทับทิมสยาม07
 ร่วมสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ หน้าตัก 39.99 เมตร
ขอเชิญร่วมบุญไถ่ชีวิตกระบือ ๑๐ กองบุญๆละ ๒,๑๙๙บาทจำนวนกระบือ ๒ ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯด่วน
 รับสมัครบวชพระ ๘๕ รูป และ รับสมัครบวชเนกขัมมะ ๑๕๐ ท่าน เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ถึง วัน
 โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ๑ พรรษา จำนวน ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
 (ปิดกระทู้) วัดปงใต้ ม.7 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ขอบอกบุญเชิญร่วมทำบุญ..ซื้อที่ดินถวายวัด
 ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี บูรณะเจดีย์สมโภชอายุครบ ๒๒๕ ปี ณ วัดเทพนารี
 งานบุญด่วนๆ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทพื้นปรับภูมิทัศน์รอบอุโบสถ์วัดประทุมวัน
 ปฏิบัติธรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทองจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย