เทศกาลงานแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีทั่วไทย


กุมภาพันธ์
• งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย จังหวัดเลย
• งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
• เทศกาลงานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก จังหวัดนครราชสีมา
• ประเพณีตรุษจีนนครสวรรค์ แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรค์
• งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน
• งานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองตํ่า ตามรอยอารยธรรมขอม จังหวัดบุรีรัมย์
• งานสมโภชพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
• ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์
• งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
• งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
• ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
• ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก จังหวัดยโสธร
• พิธีวิวาห์ใต้สมุทร จังหวัดตรัง
• มหกรรมว่าวประเพณีและแสดงว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล
• งานพระนครคีรี - เมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี
• งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เชียงราย จังหวัดเชียงราย

มีนาคม
• งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง จังหวัดแพร่
• งานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา
• พิธีบวงสรวงพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี
• งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
• ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• งานประเพณีนมัสการและสรงนํ้าพระธาตุดอยตุงหกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย
• งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไท ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
• พิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่นํ้าบางปะกง ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
• งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดภูเก็ต
• ไหว้ครูมวยไทยวันนายขนมต้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• งานแสดงแสงสีเสียง ปราสาทสด๊กก๊อกธม ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
เมษายน
• งาน “รำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ - รถม้า” จังหวัดลำปาง
• งานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง จังหวัดลำพูน
• ประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
• ประเพณีสรงนํ้า โอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
• เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว สุดยอดสงกรานต์อีสาน จังหวัดขอนแก่น
• งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส
• ประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) จังหวัดเชียงใหม่
• งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง
• ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
• ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี
• สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
• งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
• กิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร
• เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน จังหวัดราชบุรี
• ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยตุลาคม
• ประเพณีอุ้มพระดำนํ้า จังหวัดเพชรบูรณ์
• งานประเพณีตักบาตรดอกไม้และตักบาตรเทโว จังหวัดสมุทรสาคร
• ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี
• เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาคโลก (Naga Fire Miracle Of Faith) จังหวัดหนองคาย
• ประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ ตักบาตรเทโวโรหณะ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
• ประเพณีแข่งโพน จังหวัดพัทลุง
• งานเทศกาลกินเจ จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล
• ประเพณีตักบาตรเทโว (ทั่วประเทศ)
• ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี
• ประเพณีตักบาตรพระร้อย (ทางนํ้า) จังหวัดปทุมธานี
• ประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
• ประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธงชิงโล่และถ้วยพระราชทานมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มนํ้าหลังสวน จังหวัดชุมพร
• ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี
• ประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดสมุทรปราการ
• งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร

พฤศจิกายน
• งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา
• งานเทศกาลกินปลาทูที่ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร
• ประเพณีปักธงชัย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
• ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก
• ประเพณีลอยโขมด จังหวัดลำพูน
• ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย จังหวัดสมุทรสงคราม
• ประเพณีเดือนยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
• ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
• ประเพณีลอยกระทง (ทั่วประเทศ)
• เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น
• มหัศจรรย์งานช้าง จังหวัดสุรินทร์
• งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่นํ้าแคว จังหวัดกาญจนบุรี
• เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ธันวาคม
• งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
• งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก
• ประเพณี “ปีใหม่พนมรุ้ง รับอรุณเบิกฟ้า” ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
• กิจกรรมพิเศษ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน” กรุงเทพมหานคร
• เทศกาลชิมชาดอยวาวี/เทศกาลชิมชาซากุระบาน อาหารชนเผ่าดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
• งานเทศกาลกินปลาทู จังหวัดสมุทรสงคราม
• เทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
• งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• งานเทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
• งานประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่หิงไฟพระเจ้า ณ วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่

ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย