พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระนวกะ รุ่นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รูป

 naparats    31 ม.ค. 2565


พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระนวกะ รุ่นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รูป https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
📢ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดออนไลน์📹
🙏พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระนวกะ
รุ่นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รูป
🟤วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
🕗เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
🌳ณ ลานดวงตา และลานหินโค้ง
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
------------------------------
📹รับชมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระนวกะออนไลน์
♦️ทางถ่ายทอดสด (Live) พร้อมกัน และย้อนหลัง 🖥️ (📱)​
📌Youtube : ยูทูป วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
👉https://bit.ly/3h8RVFj
📌Facebook : เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
นนทบุรี
👉https://bit.ly/3eA12g
------------------------------


• วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

• ปฎิบัติธรรมที่วัดเจ้าอาม

• ตำราเลือกลูกเขย (สาธุศีลชาดก)

• สังเกตการเกิดการดับ ความพลัดพรากที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน...หากเราสังเกตแล้วจดจำไว้ มันจะซึมลึกเข้าไปถึงใจว่า ชีวิตมันมีเกิดมีดับเป็นเรื่องธรรมดา

• รักเป็น คือ ไม่ทุกข์เพราะรัก ไม่เบียดเบียนเพราะรัก

• หญิงเจ้าปัญญา (อุจฉังคชาดก)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย