ถวายของสูง สร้างฝ้าเพดานไม้สักทอง

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    25 ธ.ค. 2564

เปิดรับบุญ #ถวายของสูง ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕
เชิญเป็นเจ้าภาพติดฝ้าเพดานไม้สักทอง #ศาลาบาตรล้านนา
ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญละ ๔๙๙ บาทจำนวน ๑๙๙ กองบุญ และร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
เป็นเจ้าภาพ ๑ กองบุญ รับผ้ายันต์พระธาตุแท่นคำ (พุทธาภิเษกในงานฉลองเบิกเนตรองค์พระพุทธชินราชภายในศาลาบาตร) จัดส่งให้ทาง ปณ. (แจ้งรายละเอียดร่วมบุญ และที่อยู่ในกล่องข้อความ)

เป็นเจ้าภาพสร้างบุญได้ที่ บัญชีวัด ธนาคารกรุงไทย สาขาลี้
ชื่อบัญชี “บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ”
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3

*เจ้าภาพผู้ประสงค์ใบอนุฯแจ้งในInbox หรือเพิ่มLine ด้วยเบอร์ 0935155818 (พระปลัดณัฏฐกิตติ์ เจ้าอาวาสฯ คณะกรรมการวัดผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)
**ผู้บริจาคโดยสแกนคิวอาร์โค้ด ได้รับลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ ผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร
***งบประมาณในการทำฝ้าเพดานไม้สัก (๒๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑๕๙ ตารางเมตร วัดมีงบดำเนินการแล้ว ๑๒๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาทำงาน แล้วเสร็จสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ขออนุโมทนาบุญวิหารทาน ขอให้ท่านเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทอง ฐานะการงานกิจการมั่นคงด้วยบุญนี้☘

FB พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
๒๙ ๑๒ ๒๕๖๔


• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• นิทานธรรมะ ตอน นกแขกเต้า

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• "ศีลจะครบบริบูรณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• มีจิตระวัง จึงไม่โดนสิ่งนั้นๆ

• กาลต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปตั้งมั่นนอกชมพูทวีป

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย