บอกบุญ


สวัสดีท่านผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิตรธรรมะไทยทุกท่าน

หากท่านประสงค์ที่จะบอกบุญหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนากับธรรมะไทย ...

ง่ายๆ เพียง สมัครสมาชิกเว็บธรรมะไทย แล้วทำการ Login เข้าระบบ
ท่านก็สามารถลงข่าวได้ทันทีครับ

สมัครสมาชิกธรรมะไทย# เรื่อง อ่าน
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติ แนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยพระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ.ชั้น 3 ห้องสมุดธรรมะฯ มูลนิธิบ้านอารีย์
ขอเชิญร่วมทอดกฐิน วัดวารินบุญญาวาส (วัดน้ำตกวังก้านเหลือง)
 ตักบาตรร้อยเอ็ด พระ 12,600 รูป
 ..(ร่วมอุปถัมภ์งานเผยเเผ่ธรรมทาน).....ด้วยปรับปรุงเครื่่องส่ง..สถานีวิทยุธรรมะพุทธวิปัสสนากรรมฐาน...กระจายเสียงธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม..24 ชม.(รับ 25 กองทุน)
 ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกฐินประทาน ประจำปี 2555
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสบทบทุนสร้างหอฉัน
  ทอดกฐินสามัคคี สร้างพระประธาน และสร้างอุโบสถ วัดบ้านคำหว้า จังหวัดอุบล ฯห่างไกลความเจริญ
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๕
 บุญกฐินสร้างพระอุปคุต ตู้พระไตรปิฎก ต่อดวงชะตาให้ชีวิต
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 5 ตค. -8 ตค. 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ กรุงเทพ
มีข่าวสารงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งกองทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรมากบอกเด้อ .."ด่วน"..
 ขอเชิญร่วมสร้าง พระมหาเจดีย์พุทธคยารัตนมงคล ณ.วัดศรีวนาราม จ.สมุทรสาคร
 ประกาศอนุโมทนาบุญ โยมทำบุญสร้างพระประธาน
 ขอเชิญร่วมทำบุญ เททองหล่อพระประธาน และสร้างอุโบสถ วัดหลวงพ่อรวย ฯห่างไกลความเจริญ
 (ปิด)ขอเชิญร่วมบุญจัดซื้อ CD DVD เพื่อผลิตเป็นธรรมทาน
ร่วมพิมพ์หนังสือ “สุริยาส่องฟ้า จันทร์ศรีส่องธรรม” หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป (ภายใน 30 ก.ย. 55)
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 31 สิงหาคม-3กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
โครงการถวายน้ำปานะ 99 วัด ครั้งที่ 2 จำนวน 19 วัด 9 จังหวัด (9 ก.ย.55)
 ขอเชิญ...ผู้เคารพศรัทธาหลวงปู่โต..อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้าง..((หลวงปู่โต พรหมรังษี))..องค์เหมือนเนื้อเลิซิ้ล ขนาด 100 นิ้ว มอบเป็นอาจริยบูชา
มาชวนทำบุญอิสานบ้านเฮาเด้อ โชคดีหลาย
 ลอยกระทง สุโขทัย พร้อมร่วม บุญทอดกฐินทาน กาลแห่งบุญ ณ วัดสบู อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 “พระเจดีย์เทวธรรม” สำนักวิปัสสนากรรมฐานขุนศึกเทพพญา (บ้านโคกสูง) ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 ปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา แบบเจโตวิมุติ 1 - 5 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
โครงการถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 8 ณ มหาอารามในเมืองเชียงใหม่ (25 ก.ค. 55)
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
โครงการบูรณะพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดทั่วไทย
 เชิญสร้างมหากุศล "สร้างวัด" ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนาโดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น โดยพระอาจารย์มานพ อุปสโม
 มูลนิธิบ้านอารีย์ ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น โดยพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ
 มูลนิธิบ้านอารีย์ ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันพุธที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
 ขอเรียนเชิญร่วมรณรงค์ปกป้องพุทธศาสนา
 อัฟเดทกราบเรียนเชิญสายธารกองบุญใหญ่มหากุศลร่วมสร้างพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพระพุทะเจ้าองค์ที่ 4 พระพุทธเจ้าโคตโมในวันที่ 10 มิถุนายน 2555
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนาโดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น โดยพระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
 วัดพระธรรมกาย จัดงานวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธยันตี 2,600 ปี
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ลด ละ ทิ้งขยะในใจ" บริจาคและร่วมฟังธรรมจากท่านเจ้าคุณอลงกตวัดพระบาทน้ำพุ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 1- 4 มิถุนายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา รำลึก 2600 ปีการตรัสรู้จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย