ขอเชิญร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดสวนแก้วอุทยาน ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

 socoman    9 ม.ค. 2565

เจริญพรร่วมบุญใหญ่...
ครั้งหนึ่งในชีวิต กองบุญละ ๙๙.- หรือตามกำลัง
❝ สร้างโบสถ์วิจิตร สีทอง ๒ ชั้น ❞
ณ วัดสวนแก้วอุทยาน จังหวัด สมุทรสงคราม
#ขอเชิญญาติธรรมสักการะท้าวเวสสุวรรณ
#ถวายวิหารทานแด่สงฆ์ อานิสงค์เพิ่มพูน เหมือนการปลูกต้นไม้ผล ถึงเวลาก็ผลิดอกออกผลเรื่อยไป...
▶️ เนื่องด้วยทางวัดสวนแก้วอุทยานกำลังดำเนินการสร้างพระอุโบสถ แต่เนื่องด้วยงบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างสูง ทั้งค่าอุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ซึ่งทางวัดไม่มีปัจจัยพอที่จะจัดซื้อ จัดสร้าง จึงขอใช้โพสต์นี้เป็นสะพานบุญบอกต่อญาติโยมผู้ใจบุญทุกๆ ท่านที่อยากทำบุญกับทางวัดในการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้
นอกจากจะเป็นการถวายวิหารทานให้ทางวัดแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่ทำสังฆกรรมสำคัญหลายๆอย่าง เช่น การอุปสมบท การถวายกฐิน การฟังพระธรรมเทศนา ฯลฯ
อีกทั้งท่านเจ้าอาวาสอยากเรียนเชิญญาติโยมเข้ามากราบไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณ เพื่อเป็นศิริมงคล ให้กับตัวท่านเอง
จึงใคร่ขอเรียนเชิญญาติโยมทุกๆ ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถหลังนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
[ ท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ ]
✦ กองบุญเจ้าภาพสร้างอุโบสถ
กองบุญละ ๑,๐๐๐.-
พร้อมรวบรวมรายนามเจ้าภาพ
✦กองบุญร่วมสร้างอุโบสถ
กองบุญละ ๙๙.-
** หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา **
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
☟สามารถโอนเงินร่วมทำบุญกับทางวัดได้ที่บัญชีด้านล่าง ☟
▲ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์
▲ชื่อบัญชี : วัดสวนแก้วอุทยาน สร้างอุโบสถ
▲เลขที่ : 405-580969-9
*** ขอรับใบอนุโมทนา ติดต่อที่ข้อความเพจวัดครับ ***
***หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม***
▲ 088-9536163 พระครูรัตนวิสุทธิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วอุทยาน
▶️ ที่ตั้งวัด หมู่ที่ ๓ ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมืองฯ จังหวัด สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  4,292 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย