ขอบอกบุญหล่อพระพุทธรูปปูน เพื่อเป็นประธานลานธรรม

 watsongoei    28 ก.พ. 2565

เจริญพร สาธุชน
เรื่อง ขอบอกบุญหล่อพระพุทธรูปปูน เพื่อเป็นประธานลานธรรม ที่พักสงฆ์ปากห้วยนา สาขาวัดสองเปย
ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับ วัดสองเปย ได้ตั้งกองบุญเพื่อหล่อพระพุทธรูปปูน หน้าตักกว้าง ๒,๓๙ เมตร สูง ๓.๙๐เมตร ปางมารวิชัย เพื่อเป็นประธานลานธรรม ที่พักสงฆ์ปากห้วยนา สาขาวัดสองเปย ตั้งกองบุญ เพื่อเชิญชวนสาธุชน ได้ร่วมบุญดังนี้
๑ เจ้าภาพพระเนตรนิลแท้ ๑คู่ เป็นเจ้าภาพ ๓,๙๙๙ บาท
๒.เจ้าภาพพระอุณาโลมประดับพลอยแดง ๑ องค์ เป็นเจ้าภาพ ๓,๙๙๙บาท
๓ เจ้าภาพพระเกศปิดทอง เป็นเจ้าภาพ ๕,๙๙๙บาท
๔เจ้าภาพปูน ๕๐ กระสอบ เป็นเจ้าภาพกระสอบละ ๑๕๐ บาท
๕ เจ้าภาพทราย ๓ คันรถ เป็นเจ้าภาพ คันรถละ ๒,๕๐๐ บาท
๖ เจ้าภาพหิน ๓ คันรถ เป็นเจ้าภาพ คันรถละ ๒,๕๐๐ บาท
๗ เจ้าภาพฐานบัว ๑๙,๙๙๙บาท
สอบถามการจองเป็นเจ้าภาพ และการร่วมบุญได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร /วัดสองเปย โทร ๐๘๖-๔๔๗๙๓๘๙ ใลน์ID Watsongpoei2562 Email watsongpoei@gmail.com (สุภาพสตรีโปรดติดต่อในเวลากลางวัน)ปิดกองบุญและทำพิธีหล่อ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ขออนุโมทนา
พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย / ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,709 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย