บวชเณรเพื่อเรียนต่อ ม.๑-ม.๖

 watsritawee    13 ก.พ. 2565

สร้างศาสนทายาท ในทางพระพุทธศาสนา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมส่งบุตรหลานของท่านบรรพชาเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org


ที่มา : https://watsritawee.org


สามเณรใหม่จำนวน ๓ รูป ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


สามเณรใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


สามเณรใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


สามเณรใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


สามเณรใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


  3,506 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย