วัฒนธรรม ประเพณีไทย


ประเพณีสงกรานต์

ตรงกับวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน

“สงกรานต์” เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือการเคลื่อนที่ย้ายที่ หมายถึง เวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อน จากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งทุก ๆ เดือน เรียกว่า สงกรานต์เดือน ยกเว้นเมื่อย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษ ซึ่งเป็นสงกรานต์ปี จะ เรียกชื่อพิเศษว่า “มหาสงกรานต์” จึงเป็นวันขึ้นปีใหม่โดยวิธีนับทางสุริยคติ ...


ประเพณีสารทไทย

ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

เทศกาลทำบุญในวันสิ้นเดือน 10 โดยนำพืชพรรณธัญญาหารแรกเก็บเกี่ยวมาปรุงเป็นข้าวทิพย์ และข้าวมธุปายาสถวายพระสงฆ์ จะตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งมักจะตกราวๆ ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ...


ประเพณีลอยกระทง

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ...


งานบุญประจำปี

มกราคม - ธันวาคม

“งานบุญประจำปี” รวบรวมงานบุญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของแต่ละท้องถิ่นทั่วไทย...


เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย

มกราคม - ธันวาคม

“เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาล ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละภูมิภาค ให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนตลอดจนผู้สนใจและนักท่องเที่ยว ...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย