ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง

 Krubatom2688    21 ธ.ค. 2564

🔷️🔷️ขอเชิญพุทธศาสนิกชน 🔷️🔷️
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง
ณ วัดป่าบ้านหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

🔻🔻ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา🔻🔻
ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี วัดหนองฮี
เลขบัญชี 406-0-42444-7
__________________________________
🟢ติดต่อสอบถามขอร่วมบุญ
พระครูสังฆรักษ์ ประเสริฐ ชินฺนวํโส(ครูบาตั้ม)
✅โทร. 062-8244562
✅ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบุญโปรด inbox มาได้ครับ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
2


• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• วิธีนั่งสมาธิ (หลวงพ่อชา)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ฮูลาฮูปเครื่องออกกายรักษาระยะห่างทางสังคม

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 1

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย