ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา สร้างที่ปลดทุกข์

 varadham707    29 ธ.ค. 2564

ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา สร้างที่ปลดทุกข์
เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ผู้มาทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี
ณ วัดเมืองใหม่ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

(อานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัด ส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมาก ก็จะคลายทุกข์ โศก โรค ภัย ทำให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง จะทำให้ทุกข์หนักๆ หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆ ที่โถมกระหน่ำเราอยู่ ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วย
ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า)
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,859 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย