บอกบุญ


สวัสดีท่านผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิตรธรรมะไทยทุกท่าน

หากท่านประสงค์ที่จะบอกบุญหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนากับธรรมะไทย ...

ง่ายๆ เพียง สมัครสมาชิกเว็บธรรมะไทย แล้วทำการ Login เข้าระบบ
ท่านก็สามารถลงข่าวได้ทันทีครับ

สมัครสมาชิกธรรมะไทย# เรื่อง อ่าน
 ใส่บาตร ถวายเทียนพรรษา รับเข้าพรรษากาล เทศกาลแห่งความดี /บ้านอารีย์
Seven-day Insight Meditation Retreat (English speaking) Mon Jul 25-Sun Jul 31
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระโพธิสัตว์ (พระแม่กวนอิมปางประทานพร)
ร่วมสร้างพระประธาน “พระพุทธเมตตา” และรูปเหมือนพระอริยะสงฆ์ 4 องค์ วัดหนองไคร้ จ.ยโสธร
ตรุษจีนปี ๕๕ ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดป่าคลอง ๑๑
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดเทียบศิลาราม
 เชิญร่วมปุจฉา-วิสัชนา เรื่องวินัยวัยรุ่น โดยพระอาจารย์พรพล ปสันโน และดีเจ.อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์
 ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีเททองหล่อพระอัครสาวกซ้าย-ขวา และขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกองละ ๑๐๙ บาท
 ร่วมจารึกคำสอนในพระไตรปิฎกฉบับกระเป๋าครั้งสำคัญ
ตุ๊กตาเก่ามีค่า บริจาคให้รพ.เด็ก
 เชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ บรรจุพระอุรังคธาตุ วัดบ้านโนนกุ่ม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 อยากพ้นทุกข์ ปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า เชิญฟังธรรมะเทศนา ในวันที่ 10-12 ก.ค. 2554 ณ สี่แยกพรานนก
 English Dharmma Talk ณ บ้านอารีย์เสาร์นี้ เชิญนะคะ
 *แจ้งยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี* ณ สำนักวิปัสสนามูลนิธิแนบมหานีรานนท์ วันที่ 15 ก.ค. 54
งานบุญด่วนถึงด่วนที่สุด รับบัดนี้ ถึง1ก.ค.54 เวลา 08.00 น. เท่านั้น
ขอเชิญปฏิบัติธรรม ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 14-18 กค.54 ที่วัดบางพาน สิงห์บุรี
ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 12 เมตร
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระอุโบสถ
ร่วมบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อน้อย
ต้องการเจ้าภาพซื้อโลงศพให้กับศพอนาถาและศพไม่มีญาติ
ขอเชิญร่วมทำบุญพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
บริจาคค่าใช้จ่ายล้างไต มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม
ขอเชิญร่วมมหากุศล เ็ป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีศรีชัยผาผึ้ง เพื่อติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง
ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานเพื่อประดิษฐาน ณ มณฑปพระอสีติธาตุ-อาคารปฏิบัติธรรม ๒๑ ส.ค ๒๕๕๔
 เชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนตามเจตนาศรัทธาเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติและบูรณะวัดกาวีละ
 ด่วน!กฐินสามัคคี ปฏิสังขรณ์องค์ พระอัฏฐารสยืนคู่ เดียวในโลก อายุ 700 กว่าปี
 ธรรมะสรรค์สร้าง ณ เชียงราย
 สำนักสงฆ์พระใหญ่ ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและห้องน้ำ
ทำบุญตักบาตรและฟังธรรมพระกัมมัฎฐาน กค-ธค2554 วัดพุทธบูชาและมูลนิธิพระอาจารย์มั่น
 ขอเชิญร่วมโครงการวิปัสสนาโดย อ.ประเสริฐ รุ่น 2 (5-7 ก.ค.54) ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม จ.เชียงใหม่
 ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานหน้าตัก 5 เมตร สูง 11 เมตร และศาลาปฎิบัติธรรม
 ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สำนักวิปัสสนา นาวาวราราม จ.ลำพูน
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ พุทธวจน
ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมในวันอาสฬหบูชา/เข้าพรรษาที่วัดบางพาน
 บุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย
 เสาร์นี้ เชิญร่วม ทำบุญตักบาตร และรับโอวาทธรรม จากหลวงปู่ท่อน ญาณธโร รับแสงแรกของตะวัน ด้วยพลังศรัทธา
งานปิดทองฝงลูกนิมิต วัดธรรมศาลา ( หลวงพ่อน้อย )
 ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ที่ควรบูชาอย่างสูง
  อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์ ส่งเสริมเด็ก เรียน รู้ เล่น เป็นเด็กไทยวิสัยพุทธ
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอ่างเก็บน้ำ สำนักสงฆ์สิริธโรภาวนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 25 มิ.ย.จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย