บอกบุญ


สวัสดีท่านผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิตรธรรมะไทยทุกท่าน

หากท่านประสงค์ที่จะบอกบุญหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนากับธรรมะไทย ...

ง่ายๆ เพียง สมัครสมาชิกเว็บธรรมะไทย แล้วทำการ Login เข้าระบบ
ท่านก็สามารถลงข่าวได้ทันทีครับ

สมัครสมาชิกธรรมะไทย# เรื่อง อ่าน
 อิ่มบุญที่วัดต้นแก้ว
 ทำบุญที่ วัดหนองว่านเหลือง
 ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อที่ดินเปิดทางเข้าวัด วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 4-6-66
 งานแถลงข่าว โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9
 วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดิน ***** ขยายพื้นที่​ "วัดที่เคยร้าง​ เกือบ​ 100 ปี" เพื่อเป็นเขตที่พักผู้ปฏิบัติ​ธรรม​ ณ​ สำนักปฏิธรรมประจำจังหวัด​น่าน​แห่งที่​ 3 (ธรรมยุต) วัดดอยแยง บ้านดอนเฟือง&#
 ♦️ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องปลดทุกข์ ๑๐ ห้อง♦️
 บอกบุญซ่อมแซมกุฏิพระกรรมฐานฯ
 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โครงการอุปสมบทถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล
 ร่วมทอดผ้าป่า@11มีค.66 ซื้อที่ดินถวายวัดบูรพาราม อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 เร่งด่วนมากขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานบุญดังนี้
 "ตักบาตรในสวน" เดือนพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ (๑ เม.ย. ๒๕๖๖)
 ขนบธรรมเนียมประเพณีภาคอีสาน
 ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างศาลากุฏิกัมมัฏฐานสำหรับเป็นที่พักผู้ปฏิบัติธรรม
 ขนมชั้น ขนมไทยที่นิยมทำบุญตักบาตร
 เที่ยววัดทองธรรมชาติ
 ทำบุญบวชพระ วัดกรรมฐาน พระป่า โครงการบวชวัดป่า ประจำปี 2566
 #เชิญร่วมงานบุญใหญ่พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดหนองบัวน้อย
 วัดเจ้าอาม
 วัดช้างไห้ เที่ยวปัตตานี
 ขอเชิญร่วมทำบญุ สร้างกุฏิกรรมฐาน เพื่อให้พระภิกษุปฏิบัติธรรม
 บุญด่วนสะเดาะเคราะห์ปีชง ซ่อมแซมเมรุเตาเผาศพ
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง
 ประเพณีภาคใต้ วัฒนธรรมภาคใต้
 ประเพณีภาคกลางการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์
 ทอดผ้าป่าเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖)
 "ตักบาตรแบบวิถีพุทธ" และ "ตักบาตรเดือนเกิด" (๔ มี.ค. ๒๕๖๖)
 วัฒนธรรมไทย และประเพณีไทย
 ขอเชิญชวนร่วมบุญสร้างฐานพระประธานอุโบสถ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) ณ วัดท่าทองน้อย ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวาย วัดหิรัญญาราม(วัดบางคลาน หลวงพ่อเงิน)
 บวชพระ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ปี 2566 พระกรรมฐาน พระป่า วัดป่า (โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล)
 ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินสร้างทางเข้าออก สำนักสงฆ์บ้านท่าท้อน อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
 หาเจ้าภาพบวชนาคกำพร้า ๑ รูป ด่วนๆ
 #เชิญร่วมงานบุญใหญ่พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดหนองบัวน้อย
 ขอเชิญร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดไชยมงคล จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างถาวรวัตถุเเละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน
 “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๔ ก.พ. ๒๕๖๖)
 โครงการอุปสมบทถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ
  ขอเชิญร่วมบุญสร้างกำแพง วัดตาสุด ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ (
 (ด่วน)ต้องการเจ้าภาพช่วยสมทบถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ในวัดที่ขาดแคลนอย่างมาก
 ขอเชิญร่วมถวายสำนักสงฆ์พุทธพรหมยาน ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานีจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย