ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญใหญ่ปิดทองคำพระประธานในอุโบสถ วัดหนองบัวเงิน กองบุญละ 9 บาท

 วัดหนองบัวเงิน    18 ธ.ค. 2564

บุญ.ใหญ่ปิดทององค์พระประธาน​ 🙏
🙏 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองพระประธานในอุโบสถ 3 องค์
ขนาด 4 เมตร 1 องค์ , ขนาด 2 เมตร 2 องค์
กองบุญละ 9 บาท หรือ​ บุญ​ตาม​กำลัง​ศรัทธา​ 🙏
🙏 ถวายไว้​ ณ วัดหนองบัวเงิน อำเภอพาน จ.เชียงราย​
🛑 ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
🛑 เลขบัญชี 020191394082
🛑 ชื่อบัญชี วัดหนองบัวเงิน 2
💠 อานิสงค์การปิดทองพระ
ชาวพุทธมีความเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ โดยมีคติความเชื่อว่าผู้ที่ได้มีโอกาส ปิดทองพระ ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศรี เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็น ส่วนอานิสงส์ผลบุญที่ให้เห็นในชาตินี้
ชาวพุทธมีคติความเชื่อเรื่องการปิดทองที่องค์พระในจุดต่างๆ มาตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน คือ
1.ถ้าปิดที่พระพักตร์ มีคติความเชื่อว่าทำให้หน้าที่การงาน ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
2.ปิดบริเวณพระอุทร (ท้อง) มีคติความเชื่อว่า จะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง
3.ปิดที่พระนาภี (สะดือ) มีคติความเชื่อว่าตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอด สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน
4.ปิดที่พระเศียร (หัว) มีคติความเชื่อว่า จะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคของชีวิตได้ตลอด
5.ปิดที่พระอุระ (หน้าอก) มีคติความเชื่อว่า ทำให้มีความสง่าราศรีเป็นที่ถูกใจของคนทั่วๆ ไป
6.ปิดที่พระหัตถ์ (มือ) ทำให้เป็นคนที่มีอำนาจบารมี
7.ปิดที่พระบาท (เท้า) มีคติความเชื่อว่า สมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และยวดยานพาหนะ
ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร แจ้งทางข้อความเพจได้ค่ะ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,639 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย