หาเจ้าภาพสร้างห้องน้ำน้ำสุขาจำนวน 5 ห้อง

 ดอกบัวเหลือง    31 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์บอกบุญญาติโยมผู้มีศรัทธา อยากเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำห้องสุขา จำนวน 5 ห้องๆละ 20000 บาท ถวายวัดสามชัยวนาราม ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาประดุง สมาหิโต เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสามชัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0962255191 0904442799


ที่มา : }


ประชาสัมพันธ์บอกบุญญาติโยมผู้มีศรัทธา อยากเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำห้องสุขา จำนวน 5 ห้องๆละ 20000 บาท ถวายวัดสามชัยวนาราม ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาประดุง สมาหิโต เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสามชัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0962255191 0904442799


ประชาสัมพันธ์บอกบุญญาติโยมผู้มีศรัทธา อยากเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำห้องสุขา จำนวน 5 ห้องๆละ 20000 บาท ถวายวัดสามชัยวนาราม ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาประดุง สมาหิโต เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสามชัย ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0962255191 0904442799


  3,317 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย