บอกบุญ


สวัสดีท่านผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิตรธรรมะไทยทุกท่าน

หากท่านประสงค์ที่จะบอกบุญหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนากับธรรมะไทย ...

ง่ายๆ เพียง สมัครสมาชิกเว็บธรรมะไทย แล้วทำการ Login เข้าระบบ
ท่านก็สามารถลงข่าวได้ทันทีครับ

สมัครสมาชิกธรรมะไทย# เรื่อง อ่าน
 อเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างห้องสุขา (ปลดทุกข์ โศก โรค ภัย) จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่ (ซึ่งกำลังขาดเเคลนขณะนี้)
 ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพช่อฟ้าใบระกาหางหงษ์
 บอกบุญร่วมสร้างพระโมคคัลลา/ พระสารีบุตร ท่านใดต้องการร่วมบุญแจ้งสอบถามเข้ามาได่เลยค่ะ บุญด่วนๆค่ะ
 ร่วมสร้างฐานบัลลังก์รับหลวงปู่มั่นสูง13เมตรสูงสุดในภาคเหนือ
 ร่วมสร้างฐานบัลลังก์รับหลวงปู่มั่นสูง13เมตรสูงสุดในภาคเหนือ
 รับเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน จำนวน 30 หลัง เพื่อเป็นที่พักของพระธุดงค์กรรมฐาน (ติดชื่อเจ้าภาพที่หน้ากุฏิ)
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างห้องสุขา และอาคารเสนาสนะ วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก
 สร้างห้องสุขาและโรงต้มวัดป่าเมตตาวนาราม เชียวราย
 เชิญร่วมสร้างโรงน้ำร้อนโรงต้มของพระสายป่ากรรมฐาน วัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน เชียงราย
 ร่วมสร้างซุ้มประตูอุโบสถวัดป่าเมตตาวนาราม อำเภอพาน จ เชียงราย
 เชิญชวนทุกท่านรับสิ่งดีๆผ่านช่องทาง Social Media ของวัดชลประทานรังสฤษดิ์
 ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปปูนปั้น ประธานลานธรรม ปางมารวิชัย สูง๔.๙๙เมตร หน้าตัก ๓.๙๙เมตร
 ร่วมสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโยด้วยทองเหลืองขนาดองค์จริง
 ปิดทองพระประธานประจำอุโบสถวัดป่าเมตตาวนาราม
 ปิดทองพระประธานประจำอุโบสถ วัดป่าเมตตาวนาราม อ.พาน เชียงราย
 ขอเชิญร่วมฟังบรรยายธรรม หัวข้อ "คนดีของพ่อ คนดีของแผ่นดิน"
 ร่วมหล่อกระหม่อมส่วนบนสุดของหลวงปู่มั่น
 ขอเชิญร่วมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วัดท่าทองน้อย จังหวัดพิษณุโลก (28 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562)
 ปิดทองพระประธานและต้นโพธิ์ทองหลังพระประธาน
 สร้างพญานาคหน้าอุโบสถ
 บอกบุญผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วมทำบุญช่วยเหลือน้องๆตาบอด
 ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถวัดสามัคคีธรรม สร้างมา 10 กว่าปีแล้วยังไม่สำเร็จ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัย
 สร้างพญานาคบันไดอุโบสถ
 ร่วมเททองส่วนบนสุดองค์หลวงปู่มั่นสูง13เมตร
 เรื่อง การเผยแพร่ภาพยนตร์การ์ตูน animation เรื่อง พระพุทธศาสดา
 เรื่อง การเผยแพร่ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาทั้งหมดของ นิบาตชาดก 547 ชาติเพื่อเป็นธรรมทาน
 สร้างบันไดพญานาค9เศียรอุโบสถวัดป่าเมตตาวนาราม จ.เชียงราย
 ร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองต้นโพธิ์ทองพระประธานประจำอุโบสถ
 เจ้าภาพปิดทองต้นโพธิ์พระประธานประจำอุโบสถ
 ร่วมเททองเหลืองส่วนกระหม่อมหลวงปู่มั่นสูง13เมตร
  ขอบอกบุญถวายเครื่องนุ่งห่มกันหนาวถวายพระภิกษุ จำนวน ๕๐ ชุด แก่พระสงฆ์สามเณร ในถิ่นทุรกันดาร
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม กรรมฐาน
 ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างต้นโพธิ์ทองหลังพระประธานในอุโบสถ
 บุญด่วน สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ถวายพระกัมมัฏฐานในป่า และปรับปรุงห้องกัมมัฏฐานในป่า
 ขอเชิญทอดกฐินสามัคคีเพราะยังไม่มีเจ้าภาพทอด
 อมร กรุ๊ป เชิญร่วมงานธรรมะวาไรตี้ ครั้งที่ 124 "จิต - ความคิด ต่างกันอย่างไร?" โดย ท่านเจ้าคุณพระราชวรมุนี
 ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมะภาวนา รักษาศีล ๘
 ร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดนครป่าหมาก
ร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดนครป่าหมาก
ร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดนครป่าหมากจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย