บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ


สวัสดีท่านผู้มีจิตศรัทธาและกัลยาณมิตรธรรมะไทยทุกท่าน

หากท่านประสงค์ที่จะบอกบุญหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนากับธรรมะไทย ...

ง่ายๆ เพียง สมัครสมาชิกเว็บธรรมะไทย แล้วทำการ Login เข้าระบบ
ท่านก็สามารถลงข่าวได้ทันทีครับ

สมัครสมาชิกธรรมะไทย# เรื่อง อ่าน
ร่วมพิมพ์หนังสือ “สุริยาส่องฟ้า จันทร์ศรีส่องธรรม” หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป (ภายใน 30 ก.ย. 55)
 เชิญร่วมปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 31 สิงหาคม-3กันยายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
โครงการถวายน้ำปานะ 99 วัด ครั้งที่ 2 จำนวน 19 วัด 9 จังหวัด (9 ก.ย.55)
 ขอเชิญ...ผู้เคารพศรัทธาหลวงปู่โต..อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้าง..((หลวงปู่โต พรหมรังษี))..องค์เหมือนเนื้อเลิซิ้ล ขนาด 100 นิ้ว มอบเป็นอาจริยบูชา
มาชวนทำบุญอิสานบ้านเฮาเด้อ โชคดีหลาย
 ลอยกระทง สุโขทัย พร้อมร่วม บุญทอดกฐินทาน กาลแห่งบุญ ณ วัดสบู อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
 “พระเจดีย์เทวธรรม” สำนักวิปัสสนากรรมฐานขุนศึกเทพพญา (บ้านโคกสูง) ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 ปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา แบบเจโตวิมุติ 1 - 5 สิงหาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
โครงการถวายมหาสังฆทาน 9 วัด ครั้งที่ 8 ณ มหาอารามในเมืองเชียงใหม่ (25 ก.ค. 55)
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
โครงการบูรณะพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดทั่วไทย
 เชิญสร้างมหากุศล "สร้างวัด" ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนาโดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น โดยพระอาจารย์มานพ อุปสโม
 มูลนิธิบ้านอารีย์ ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น โดยพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ
 มูลนิธิบ้านอารีย์ ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันพุธที่ 20 มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
 ขอเรียนเชิญร่วมรณรงค์ปกป้องพุทธศาสนา
 อัฟเดทกราบเรียนเชิญสายธารกองบุญใหญ่มหากุศลร่วมสร้างพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเทพระพุทะเจ้าองค์ที่ 4 พระพุทธเจ้าโคตโมในวันที่ 10 มิถุนายน 2555
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษาอภิธรรมนำไปสู่การเจริญภาวนาโดย แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น โดยพระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
 วัดพระธรรมกาย จัดงานวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธยันตี 2,600 ปี
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ลด ละ ทิ้งขยะในใจ" บริจาคและร่วมฟังธรรมจากท่านเจ้าคุณอลงกตวัดพระบาทน้ำพุ
 ปฏิบัติธรรม แบบเจโตวิมุติ 1- 4 มิถุนายน 2555 ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา รำลึก 2600 ปีการตรัสรู้
 ๑ บาท ๑ คำอธิฐาน ร่วมสร้างพระประธานในอุโบสถ วัดหลวงพ่อรวยสร้างใหม่ ต่างจังหวัด
 สร้างบุญอันวิจิตร เพิ่มคุณค่าให้ชีวิต ร่วมมหากุศล "สร้างวัด" ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
 ขอเชิญชวนญาติธรรมผู้ร่วมสายบุญเข้าเป็นเจ้าภาพร่วมในกองบุญใหญ่มหากุศลพิธีงานหล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขนาด 7 ศอก วัดป่าพรหมญานในช่วงเทศกาลวิสาขบูชาในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 ซึ่งจะเป็นการหล่อเทพระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 พระพุทธเจ้ากัสสโป
 ขอเชิญร่วมหล่อพระประธานโบสถ์
ผ้าป่ามูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ รพ.ศรีนครินทร์ , สมทบทุนกองทุนสงฆ์อาพาธ รพ.ฝาง
 เชิญแวะชมภาพอัศจรรย์ "เงาพระวิหารกลับด้าน" ณ วัดโป่งช้างคด ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 ปีใหม่ ๒๕๕๖ ทำบุญ ๑ บาท ๑ คำอธิฐาน.. ..หนึงครั้งชีวิต.... เททองหล่อพระประธานในอุโบสถ ตามแต่ศรัทธา
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตราหาร น้ำปานะในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพญานาคคู่หน้าปากทางเข้าถ้ำปากเปียง
 สร้างบุญอันวิจิตร เพิ่มคุณค่าให้ชีวิต ร่วมมหากุศล "สร้างวัด" ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
กองทุนสาธยายพระไตรปิฎกตลอดปี ฉลองพุทธชยันตี
 ครั้ง ๑ ในชีวิต เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานใน โบสถ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแกตนเอง
 อัฟเดทกราบขอเชิญชวนญาติธรรมผู้ร่วมสายบุญเข้าเป็นเจ้าภาพร่วมบุญใหญ่มหากุศลพิธีงานหล่อพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขนาด 7 ศอก วัดป่าพรหมญานใน วันที่ 3 มิถุนายน 2555 ซึ่งจะเป็นการหล่อเทพระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 พระพุทธเจ้ากัสสโป
ผ้าป่าสร้างพระเจดีย์เทวธรรม และจัดซื้อที่ดินถวาย วัดป่าเจดีย์เทวธรรม จ.ร้อยเอ็ด (28 ก.ค.55)
 มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร สดับธรรมพระกรรมฐานจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย